Norjan elintarvikeketju sanoutui irti gm-viljelystä

Norjan maataloustuottajaliitto Norges Bondelag on valinnut uuden politiikan ja sanoutunut irti geenimuuntelutekniikasta yhdessä monien keskeisten maatalous- ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa.

Uuden linjauksen mukaan elintarvikeala sanoo ei kaikelle gm-tekniikan hyödyntämiselle viljelyssä. Gm-elintarvikkeita eikä gm-rehuja ei myöskään haluta tuoda maahan. Poiketen EU-linjauksista siemenissä ei sallita minkäänlaista gm-aineksen sekoittumista.

Geenimuuntelu eroaa kahdella tärkeällä tavalla perinteisestä jalostuksesta. Se mahdollistaa biologisesti muutoin mahdottomat risteytymät eri lajien välillä. Toisaalta uusien organismien kehittäminen menee eteenpäin niin nopeaa vauhtia, että niitä ei ehditä kunnolla testaamaan eikä löydetä mahdollisia ongelmien aiheuttajia etukäteen ennen laajamittakaavaista viljelyä.

Tarvitaan paljon enemmän tietoa gm-lajikkeiden viljelyn pitkäaikaisvaikutuksista esimerkiksi ympäristöön ja terveyteen. Siksi tarvitaan enemmän julkista rahoitusta tällaiseen tutkimukseen.

Gm-vapaasta elintarvikepolitiikasta sopineet toimijat sopivat myös dokumentointi- ja raportointikäytännöistä, jotka varmistavat, että uutta linjaa myös noudatetaan käytännössä.

Norjan maataloustuottajaliitto ja gm-vapaussopimuksen tehneet elintarvikeketjun toimijat katsovat, että:

Geeniteknikkaa ja muuntogeenisiä organismeja tulee arvioida mm. seuraavien kriteerien perusteella:

  • Ruuan laatu ja terveellisyys
  • Ympäristö ja kestävä kehitys
  • Etiikka ja varovaisuusperiaate
  • Yhteiskunnallinen hyöty
  • Kuluttajien toiveet ja odotukset

http://www.bondelaget.no/genteknologi-og-genmodifiserte-organismer-gmo/category1555.html

Norjan maataloustuottajaliiton lehdistötiedote (linkki ei toimi)
http://www.bondelaget.no/nyheter/dbafile56483.html
Koko teksti: Maatalouden suhde geenitekniikkaan ja muuntogeenisiin organismeihin (linkki ei enää toimi)
http://www.bondelaget.no/bibliotek/mener/dbafile56480.html

Uusi linkki
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20Norges%20Bondelag/Planter/Brosjyre_genteknologi.pdf

Teksti: Jukka Rajala