Nurmen apilapitoisuuden määrittäminen havaintokuvien avulla

Apilapitoisuuden määrittäminen nurmesta on tärkeää sekä typensidonnan että ruokinnallisen laadun arvioinnin kannalta. Pohjois-Ruotsin maatalouden tutkimuslaitos on tuottanut havainnollisen kuvasarjan perustamalla tätä varten kasvutiheyskokeen. Näin aistinvaraista arviointia voi harjoitella kuvien ääressä. Kuvat esittävät eri määriä puna-apilaa sisältäviä seosnurmia. Nurmista on määritetty kuiva-ainesato (ts) ja apilapitoisuus (klöver %).

Koeruudut sijaitsivat luomulohkolla, osaa ei satovuonna lannoitettu lainkaan ja osa sai virtsaa keväällä 60 kg typpeä hehtaarille vastaavan määrän. Kuvat on ryhmitelty useampaan eri sarjaan, jotta apilapitoisuuden arviointia voi harjoitella monipuolisemmin. Vertailukuvaparit (jämförelse) esittävät samaa koeruutua, mutta eri kulmasta kuvattuna.

SLU:n tiedote Nr 3/2001
http://pub-epsilon.slu.se/530/01/NyttEko3_02.pdf

Teksti on ruotsiksi, mutta tässä muutama avainsana

  • ingen kvävegödling = ei typpilannoitusta
  • första skörd = ensimmäinen niitto
  • återväxt = toinen niitto
  • kvävegödslat med urin = lannoitettu virtsalla

Samainen laitos (Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap – ekologisk odling) on julkaisut luomusarjassaan aiheesta myös tietokortin, joka on ladattavissa samalta sivulta.