Opas luomunaudanlihantuotantoon siirtyville

Limo Helli joi juuri maitoa SuokasLuonnonmukaisen naudanlihatuotannon hyvät toimintatavat -oppaan tarkoituksena on antaa perustiedot luomunaudanlihantuotannon käytännön toteutuksesta ja siitä, miten siirtyä luomunaudanlihantuotantoon. Uusi opas julkaistiin 17.6.2014 ja se on luettavissa ProAgrian internet-sivuilta.

– Oppaan tavoitteena on varmistaa luomulihantuotannon kehittyminen ja antaa ohjeita eläinten hyvinvointiin ja kestävään tuotantoon. Opas sisältää lisäksi huomioon otettavia eläinsuojelumääräyksiä ja täydentävien ehtojen kohtia, kertoo luomutuotannon erityisasiantuntija Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois-Savosta työryhmän puolesta.

Luomulihan kysyntä korkealla

Luonnonmukainen naudanlihantuotanto on lisääntynyt erityisen voimakkaasti viime vuosina. Varsinkin emolehmätilat ovat nähneet luonnonmukaisen tuotannon toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvänä vaihtoehtona. – Emolehmätiloilla luomutuotantoon siirtyminen on mahdollista tehdä suhteellisen vähäisillä muutoksilla eläinten ruokintaan ja hoitoon, jos rakennusten tuotantoehdot täyttyvät, sanoo Tuominen.

Luomueläinten loppukasvatuspaikkoja kaivataan lisää

Luomupihvivasikoille ei ole tällä hetkellä loppukasvatuspaikkoja tarjolla riittävästi. Vielä huonompi tilanne on maitorotuisten lehmien vasikoilla. Näistä vain murto-osa lähtee ternivasikkana tai juoton jälkeen jatkokasvatukseen toiselle luomukotieläintilalle. – Huomattava osa luomuvasikoista päätyy loppukasvatukseen tavanomaiseen tuotantoon.  Luomulihaketjun tavoitteena on, että tulevaisuudessa nykyistä suurempi määrä luomutiloille syntyneistä vasikoista kasvatetaan luomutuotantoon erikoistuneilla tiloilla. Toiminnan kehittämiseksi on nähty tärkeänä koota yhteen ohjeet luonnonmukaisen naudanlihantuotannon hyvistä toimintatavoista yrittäjälle, toteaa Tuominen.

Oppaan rahoituksesta on vastannut maa- ja metsätalousministeriö.
Oppaan voi ladata osoitteesta: https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/luomunaudanlihantuotanto_paivitetty_2016_s.pdf