Organic.Edunet luomuopetuksen eurooppalainen tietopankki

Luomumaatalouden ja agroekologian opetuksen tueksi löytyy runsaasti, hyvin tehtyä ja monipuolista opetusmateriaalia verkosta kätevästi. Tämä on äskettäin käynnistyneen Organic.Edunet-EU-hankkeen visio.

Hankkeen yleistavoitteena on tukea luomuopetusta ja agroekologian opetusta peruskouluista yliopistoihin. Organic.Edunet on EU –eContentplus-hanke, jossa on 15 partneria. Hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja se kestää kolme vuotta. Hankkeen budjetti on 4,8 miljoonaa euroa.

Jo lähes 1400 opettajaa on vastannut Organic.Edunet- hankkeen ensimmäiseen kyselyyn ja jakanut kokemuksiaan ja ideoitaan. Kyselyn mukaan valtaosa opettajista haluaisi hyödyntää valmista materiaalia luomusta opetuksessaan (72 % ala-asteella, 89 % yläasteella, 95 % toisella asteella). Tulos osoittaa, että opettajien parissa on tarve ja halu oppia luomumaataloudesta ja agroekologiasta.

Organic.Edunet-EU-hanke tukee toimijoita, jotka tuottavat opetusmateriaalia luomumaataloudesta ja agroekologiasta.

Tarkoituksena on myös tuottaa Organic.Edunet -sivustosta tietopankki, josta on kätevästi löydettävissä eri toimijoiden tuottamat opetusaineistot.

Hankkeessa myös tutkitaan eri opetusmenetelmien soveltuvuutta luomumaatalouden ja agroekologian opetukseen erityisesti korkeakouluissa ja yliopistoissa

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luomumaatalouden ja agroekologian opetusalan yhteistyötä Euroopassa

Tavoitteena on hyödyntää kansallisia ja alueellisia alan tietopankkeja, joita on jo perustettu sekä tehostaa niiden käyttöä.

http://www.organic-edunet.eu/

Muita aiheeseen liittyviä sivustoja:
Pohjoismaiden maatalousyliopistojen agroekologian ja luomuopintojen verkosto

ENOAT –agroekologian korkeakouluopetuksen eurooppalainen sivusto

Unkarin ja Itä-Euroopan maiden luomutietopankki ecostudies opinnot verkossa

ENOAS – luomualan opiskelijoiden sivusto

25.8.2008 Teksti: Jukka Rajala