Mars-puna-apilaa.Tervetuloa LUOMUTIETOPANKKIIN!

Sivustolta löytyy käytännön luomutietoa pellolta pöytään sekä uutisia ja muuta tietoa meiltä ja maailmalta.
Sivustoa ylläpitää Luomuinstituutti ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Ympäristötekijöiden vaikutukset lihanautojen kasvuun ja hyvinvointiin

Raportti käsittelee eläinten hyvinvointia yhteiskunnallisesta ja biologisesta näkökulmasta, ryhmäkoon ja eläintiheyden merkitystä lihanautojen tuotannolle ja hyvinvoinnille, karsinoiden ja käytävien sekä niiden materiaalien vaikutusta sekä valon ja melun osuutta nautojen kasvuun ja hyvinvointiin. Eläinten hyvinvointia tarkastellaan erityisesti eläinten tarpeista lähtien. (lisää…)

Luomutuotanto maitotiloilla – varteenotettava vaihtoehto?

Luomu-Itää hankkeessa olevien maitotilojen kannattavuutta selvitettiin Itä-Suomen alueella. Tiloille tehtiin tulosanalyysit syksyllä 2003 kalenterivuoden 2002 toteutuneista tuloksista. Kannattavuuden laskeminen tehtiin analysoimalla tilojen tulosta verotustietojen pohjalta. Verotustietoja täydennettiin pääomien käyvillä arvoilla ja varasto- sekä työaikatiedoilla. Tulosanalyysit tehtiin 32 luomutilalle Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella. Luomumaitotilojen tuloksia verrattiin vastaaviin tavanomaisiin tiloihin koko maan alueella. (lisää…)

Jaloittelutarhat – rakenteet ja varusteet.

 Jaloittelutarhoja rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön- ja erityisesti vesiensuojeluun. Tarha tulisi sijoittaa kuivalle paikalle ja estää sinne joutumasta vesiä ulkopuolelta. Turvallisuus ja puhtaus on tärkeää. (lisää…)

Öjebynprojekti – elintarvikkeiden luonnonmukainen tuotanto

Pohjois-Ruotsissa Öjebyn tutkimusasemalla suoritettiin vuosina 1990-2001 maatilamittakaavan tutkimus. Tavoitteena oli kehittää luonnonmukaista elintarvikkeiden tuotantoa painopisteenä maidontuotanto. Projektissa myös verrattiin luonnonmukaista maataloutta tavanomaiseen maatalouteen. Tavoitteena oli aikaansaada kestävä maatalous, joka on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista. Hankkeessa pyrittiin kierrättämään ravinteita maatilalla mahdollimman tarkoin ja järjestämään tarvittava typen täydennys viljelemällä typpeä biologisesti sitovia palkokasveja, fosforihuolto sienijuurten avulla ja kalium maamineraaleista vapautumalla eli ns kierrätysmaatalouden avulla. (lisää…)

Kasvuvoimaa luomuohralle

Tutkimuksessa selvitettiin ohran ravinnehuollon järjestämistä luomuviljelyssä kenttäkokein. Oletuksena oli, että karjattomilla luomutiloilla ohra lannoitetaan pääasiassa viherlannoitusnurmella. (lisää…)

Elovena-kaurahiutaleiden ympäristövaikutukset

RavintoRaision Elovena-kaurahiutaleiden ympäristövaikutuksia selvitettiin käyttäen elinkaariarviointia. Raaka-aine tuotettiin enimmäkseen Pirkanmaalla sekä osin Hämeessä ja Satakunnassa. Hiutaleet valmistettiin Nokialla. (lisää…)

Emmental Sinileima – juuston tuotantoketjun ympäristövaikutukset ja parannusmahdollisuudet

Emmentaljuuston tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia määritettiin elinkaariarvioinnilla. Tarkastelun kohteina olivat ilmaston lämpeneminen, happamoituminen ja vesistöjen rehevöityminen. Alkutuotantoon niveltyi suurin osa ympäristövaikutuksista. Rehevöityminen johtui enimmäkseen peltoviljelystä. Happamoitumispotentiaaliin vaikutti lannasta ja virtsasta haihtuva ammoniakki. Eläinten ruoansulatuksessa syntyvä metaani osallistui keskeisesti ilmaston lämpenemiseen. (lisää…)

Maatalouden kestävyyden indikaattorit

Maatalouden kestävyys voidaan sijoittaa kolmeen tasoon: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään selkeitä ja kokonaisvaltaisia indikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Tarkemman selvitystyön alle kelpuutettiin indikaattoreiksi: 1) ravinnetase, 2) materiaalivirta, 3) elinkaariarviointi, 4) maisemanmuutos, 5) maaseudun sosioekonomiset resurssit ja 6) sosiokulttuuriset toimintatavat. (lisää…)

Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Jokioinen 18.-19.3.1998: esitelmät

Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla maaliskuussa 1998 järjestetyssä tutkimusseminaarissa käsiteltiin luonnonmukaista elintarviketuotantoa, luomutuotteita ja luomutuotannon tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen arvoja, päämääriä ja seurauksia pohti tällöin Petri Ylikoski. Helena Kahiluoto keskittyi esityksessään luomututkimuksen erityispiirteisiin. (lisää…)