Mars-puna-apilaa.Tervetuloa LUOMUTIETOPANKKIIN!

Sivustolta löytyy käytännön tietoa pellolta pöytään, tietoa maan kasvukunnosta ja työkaluja maan kasvukunnon hoitoon sekä uutisia ja muuta tietoa meiltä ja maailmalta.
Sivustoa ylläpitää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Selvitystyö Lapin luomustrategian kehittämisen taustalla

Artikkeli perustuu Lapin luomutuotanto – Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella -selvitykseen, jossa keskityttiin Lapin luomutuotannon kehityshistorian, nykypäivän ja tulevaisuuden selvittämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille luomutuottajien näkemykset, tulevaisuuden odotukset ja toiveet Lapin luomutuotantoa kohtaan. (lisää…)

Luomuporsastuotannon mahdollisuudet Suomessa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tehty raportti paneutuu luonnonmukaiseen sikatalouteen erityisesti sikaloiden rakenteiden, sikojen ruokinnan ja tuotannon taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. (lisää…)

Emolehmätuotanto Perämeren rantalaitumilla

MTT:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla käynnistyi kesällä 2003 useiden toimijoiden yhteinen Lumolaidun –tutkimushanke. Hankkeessa selvitetään muun muassa merenrantalaitumien rehun tuotannon määrää ja laatua. Laidunnustutkimukseen osallistuu neljä emolehmätilaa. Näiden karja laiduntaa merenrantaniittyjä ja laidunala on yhteensä noin 610 hehtaaria. (lisää…)

Maailmankauppa, ruuan tuotanto ja ekosysteemien tuki

Nykyinen ruoantuotanto tulee yhä globaalimmaksi. Se mitä syömme ja kuinka se on tuotettu, ovat yhä enemmän riippumattomia toisistaan. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, kuinka ruuan ja sen tuottamiseen tarvittavien tuotantopanosten virrat ovat muuttuneet 1960-luvulta lähtien ja kuinka tämä on vaikuttanut ekosysteemeihin Ruotsissa ja ulkomailla. (lisää…)

Luomusta luomuun – opetuksesta oppimiseen

Pohjoisen Suomen maataloustuotannon ja -koulutuksen kehityspiirteiden arviointia luonnonmukaisesta näkökulmasta.

Tutkimus kuvaa maataloustuotannon ja –opetuksen kehittymistä luontaistalouden aikakaudelta nykyajan luomutuotantoon. (lisää…)

Mikä tekee emakosta hyvän emon?

Sikojen hyvinvointiin liittyvässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat hyvän emon tunnusmerkit ja miten ne vaikuttavat porsaiden kasvuun ja eloonjäämiseen. Emakon emo-ominaisuudet ovat keskeisiä porsaiden eloonjäämiselle, sillä porsaiden tavallisimmat kuolinsyyt ovat nälkiintyminen ja emakon alle murskaantuminen. (lisää…)

Aluekomitea esittää luomualan kehittämistä EU:ssa

Luonnonmukaisilla elintarvikkeilla ja luonnonmukaisella maataloudella on EU:n alueiden komitean mukaan kasvava merkitys mukautettaessa maataloustuotantoa markkinoiden vaatimuksiin, otettaessa huomioon EU:n kansalaisten toiveita erittäin korkeista ympäristön-, eläinten- ja luonnonvarojen suojelustandardeista sekä vahvistettaessa Euroopan kestävää kehitystä.

Tämän takia luomutuotannon edellytykset tulee turvata koko unionin alueella kaikissa oloissa. Luomutuotannon standardien tulee olla luotettavia ja yhdenmukaisia sekä luomutuotannon periaatteiden mukaisia. (lisää…)