Mars-puna-apilaa.Tervetuloa LUOMUTIETOPANKKIIN!

Sivustolta löytyy käytännön luomutietoa pellolta pöytään sekä uutisia ja muuta tietoa meiltä ja maailmalta.
Sivustoa ylläpitää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Kasvuvoimaa luomuohralle

Tutkimuksessa selvitettiin ohran ravinnehuollon järjestämistä luomuviljelyssä kenttäkokein. Oletuksena oli, että karjattomilla luomutiloilla ohra lannoitetaan pääasiassa viherlannoitusnurmella. (lisää…)

Elovena-kaurahiutaleiden ympäristövaikutukset

RavintoRaision Elovena-kaurahiutaleiden ympäristövaikutuksia selvitettiin käyttäen elinkaariarviointia. Raaka-aine tuotettiin enimmäkseen Pirkanmaalla sekä osin Hämeessä ja Satakunnassa. Hiutaleet valmistettiin Nokialla. (lisää…)

Emmental Sinileima – juuston tuotantoketjun ympäristövaikutukset ja parannusmahdollisuudet

Emmentaljuuston tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia määritettiin elinkaariarvioinnilla. Tarkastelun kohteina olivat ilmaston lämpeneminen, happamoituminen ja vesistöjen rehevöityminen. Alkutuotantoon niveltyi suurin osa ympäristövaikutuksista. Rehevöityminen johtui enimmäkseen peltoviljelystä. Happamoitumispotentiaaliin vaikutti lannasta ja virtsasta haihtuva ammoniakki. Eläinten ruoansulatuksessa syntyvä metaani osallistui keskeisesti ilmaston lämpenemiseen. (lisää…)

Maatalouden kestävyyden indikaattorit

Maatalouden kestävyys voidaan sijoittaa kolmeen tasoon: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään selkeitä ja kokonaisvaltaisia indikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Tarkemman selvitystyön alle kelpuutettiin indikaattoreiksi: 1) ravinnetase, 2) materiaalivirta, 3) elinkaariarviointi, 4) maisemanmuutos, 5) maaseudun sosioekonomiset resurssit ja 6) sosiokulttuuriset toimintatavat. (lisää…)

Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Jokioinen 18.-19.3.1998: esitelmät

Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla maaliskuussa 1998 järjestetyssä tutkimusseminaarissa käsiteltiin luonnonmukaista elintarviketuotantoa, luomutuotteita ja luomutuotannon tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen arvoja, päämääriä ja seurauksia pohti tällöin Petri Ylikoski. Helena Kahiluoto keskittyi esityksessään luomututkimuksen erityispiirteisiin. (lisää…)

Luomuelintarviketuotannon työryhmä esittää luomun kehittämistä

Maa- ja metsätalousministeriön asettama luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmä ehdottaa väliraportissaan 16.2.2004, että EU:n maatalouspolitiikan uudistamista koskevissa selvityksissä ja tilavertailuissa tarkastellaan vaihtoehtoja myös luonnonmukaisen tuotannon kannalta. Lisäksi esitetään mm. luomukotieläintuotannon edistämistä erillisen tuen avulla. (lisää…)

Luomustrategiatyöryhmän esitys

Luomustrategiatyöryhmän loppuraportissa vuodelta 2001 pidetään tavoiteltavana Suomen maatalouden kehitystä, jossa luonnonmukaisesti viljelty peltoala olisi vähintään 10 prosenttia viljelyalasta vuonna 2006. (lisää…)

Kansainvälinen luomumaataloustutkimuksen seura perustettu

Kansainvälinen luonnonmukaisen maataloustutkimuksen seura perustettiin Berliinissä, Saksassa 20.6.2003. Perustamistilaisuuteen osallistui noin 100 tutkijaa kaikista maanosista. Tutkijat edustavat monia tieteenaloja kuten esimerkiksi maataloutta, yhteiskunnallista tutkimusta sekä eläinlääketiedettä ja ravitsemustieteitä. (lisää…)

Kuluttajien mielikuvat jalostetuista luomutuotteista

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia kuluttajalähtöisen tuotekehityksen ja markkinoinnin kannalta hyödyllistä tietoa luomutuotteiden ja erityisesti jalostettujen luomutuotteiden hyväksyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitettiin sitä, mitä uskomuksia ja mielleyhtymiä kuluttajat liittävät erityisesti jalostettuihin luomutuotteisiin ja mitkä tekijät estävät tai edistävät näiden tuotteiden hyväksyttävyyttä. Aineisto kerättiin ryhmäkeskusteluilla. (lisää…)