Parempaa valvontaa geenitekniikkaan vaatii Valtiontalouden tarkastusvirasto Ruotsissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto esitti syksyn 2006 tarkastusraportissaan voimakasta kritiikkiä Ruotsin hallituksen ja viranomaisten tapaan hoitaa geenimuunneltujen lajikkeiden säätelyä ja valvontaa.
Hallituksen ja viranomaisten tehtävänä on säilyttää tasapaino geenitekniikan teknisten mahdollisuuksien sekä eettisen ja ympäristövastuullisen toiminnan välillä. Raportti osoittaa, että nykyiset menettelytavat eivät täytä eettisen ja ympäristövastuullisen toiminnan ehtoja. Riskien arviointia ja valvontaa kaikilla osa-alueilla tulee parantaa.

Huolellinen riskien arviointi ja niiden hallinta on hyvin tärkeää sellaisella alalla kuin geenitekniikka, joka huolestuttaa kansalaisia muutoinkin. Viranomaisten tulisi toimia tällöin erityisen vastuullisesti. Selvästi suurempi paino on annettava eettisille ja ympäristökysymyksille geenitekniikan säätelyssä.

Toistaiseksi Ruotsissa on geenimuunneltuja lajikkeita viljelty vain kokeissa. Niiden säätely ja valvonta tulisi olla paljon nykyistä perusteellisempaa, vaatii Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Riittävä säätely on tärkeää mm sekoittumisen estämiseksi luomutuotteisiin ja muihin gm-vapaisiin tuotteisiin. Gm-vapaaseen tuotantoon ovat Ruotsissa sitoutuneet luomutuotannon lisäksi mm: Sigill – kotimainen laatutuotanto, maidontuotanto, kananmunan- ja siipikarjanlihantuotanto. Jos sekoittumista gm-aineksen kanssa pääsee tapahtumaan, niin tuotteita ei voida enää myydä tavanomaisia kanavia käyttäen eikä normaalihintaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston raportti
Genetiskt modifierade organismer – det möjliga och det rimliga. RiR 2006:31
www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveItemPage____
555.aspx?publicationid=2198&order=ZmFsc2U

Teksti: Jukka Rajala