Pienviljelijät avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa – kertoo Grain järjestön Seedling-lehti

Seedling-lehden lokakuun numero keskittyy ilmastokriisin käsittelyyn. Näkökulmana on teollisen maatalouden aliarvioitu rooli sen tuottajana. Globaali ravinnontuotantojärjestelmä kokonaisuutena on yksin vastuussa lähes puolesta maailman kasvihuonekaasujen päästöistä ja siten todellisuudessa merkittävin tekijä ilmastonmuutoksen taustalla. Uusi Seedling-lehden numero myös osoittaa kuinka maatalous voi tulevaisuudessa muuttua tehokkaaksi työkaluksi kriisin lievittämisessä.Maaperät sisältävät valtavia määriä hiiltä pääosin eloperäisen aineen muodossa. Nyt esitetyn aineiston mukaan teollinen maatalous on viimeisen puolen vuosisadan aikana päästänyt tästä humukseen varastoituneesta hiilestä suuren osan ilmakehään. Yksinkertaisiin viljelytoimenpiteisiin perustuen vapautunut hiili voidaan sitoa takaisin maaperään. Tämän toiminnan tukemiseen tarvitaan maailmanlaajuinen koordinoitu toimenpideohjelma. Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella pystymme sitomaan ilmasta 50:ssä vuodessa vähintään 450 miljardia tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa kahta kolmasosaa nykyisin ilmakehässä olevasta ylimääräisestä hiilidioksidista.

Maailman ruokajärjestelmän muuttaminen ilmastonmuutosta lievittäväksi vaatii perusteellisia muutoksia ravinnontuotannossa. Maanomistuksen keskittämisen ja teollisen maatalouden laajentamisen muoti-ilmiöt täytyy kääntää päälaelleen. Sallimalla miljoonien pienviljelijöiden ja viljely-yhteisöjen oikeudet käyttää maata ja tukemalla poliittisesti heidän elinkeinojaan voimme palauttaa maapallon maaperään siitä kadonneen eloperäisen aineen.

Tällä tavalla ratkaisemme myös samalla kiireellisen globaalin nälkäkriisin. Nykyisellään yli miljardi ihmistä kärsii nälästä ja heikentyvien satotasojen, laajalle levinneen kuivuuden ja lisääntyneiden metsäpalojen myötä ilmastokriisi pahentaa tilannetta jatkuvasti.

Raportin mukaan olemme siirtymässä aikakauteen, jossa ruuantuotanto järkkyy vakavasti. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä polttavaa tarvetta järjestelmälle, joka pystyy turvaamaan ravinnon jakelun kaikille tarpeiden mukaan. Maailman ruokavarastot eivät myöskään aikaisemmin ole olleet yhtä tiukasti pienen ryhmän hallinnassa, joka tekee päätöksensä sen mukaan mistä irtoaa eniten rahaa osakkeenomistajille.

Viiden kohdan kestävän kehityksen ohjelma – ilmastonmuutoksen ja ruokakriisin ratkaisemiseksi
1. Siirtyminen kestäviin ja monipuolisiin eri menetelmiä yhdistäviin tuotantomenetelmiin
2. Maan luontaisen viljavuuden hoitaminen ja multavuuden lisäys
3. Teollismaisen maatalouden purkaminen, energian säästäminen ja ihmisten asuttaminen maaseudulla
4. Etusija paikalliselle tuotannolle ja paikallisille markkinoille, globaalin elintarvikekaupan vähentäminen
5. Lihan osuuden vähentäminen ja ruokavalion muuttaminen kestäväksi ja terveelliseksi

Nyt on korkea aika kääntää tilanne ympäri ja niinpä Seedling-lehden tämänkertainen numero osoittaa kuinka se voidaan toteuttaa. Tuloksena on terveempi planeetta, parantuneet maaperät, elinvoimaisia maaseutuyhteisöjä sekä enemmän entistä laadukkaampaa ruokaa.

Seedling- lehti lokakuu 2009
www.grain.org/seedling/?type=78&l=1

Earth matters – Tackling the climate crisis from the ground up.
Grain 2009.
www.grain.org/seedling/?id=643
Suomeksi http://kulma.net/ossi/seed-09-10-1-fi.pdf

5.11.2009 Teksti: Ossi Kakko