Portaat luomuun ammattikeittiöille

Portaat luomuun on vapaaehtoinen ohjelma, joka ohjaa ammattikeittiöitä kohti kestävää kehitystä erityisesti lisäämällä luomutuotteiden käyttöä. Portaat Luomuun –ohjelmasta vastaa EkoCentria ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.   

www.portaatluomuun.fi

www.ekocentria.fi