PTY: Pienyritysten tuotteita halutaan kauppoihin lisää

Uusi hanke valmentaa pienyrityksiä käyttämään niin sanottua tuotekorttia, johon kootaan tärkeät tiedot kauppaan pyrkivän tuotteen markkinoinnista. Ruoka-Suomi –teemaryhmä on mukana järjestämässä 16 seminaaria, joiden tavoitteena on helpottaa pienyrityksien tuotteiden pääsyä kauppaan.

 Vuoden 2011 alussa käynnistyi hanke ”Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina”. Päivittäistavarakauppa ry vastaa hankkeen toteuttamisesta, jonka on suunnitellut yhteistyössä jäsenyrityksiensä sekä Elintarviketeollisuusliiton, MTK:n ja Ruoka-Suomi -teemaryhmän kanssa. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja saa tukea maatalousrahastosta.

Kaupan tavoitteena hankkeessa on mikroyritysten kilpailukyvyn parantaminen. Samalla myymälöihin saadaan entistä parempi valikoima kuluttajia kiinnostavia, kilpailukykyisiä tuotteita. Yhteistyö pienten elintarvikealan yritysten kanssa helpottuu, kun toimintatapoja yhtenäistetään ja tehostetaan.

– Pk-yrityksiltä halutaan uusia tuotteita kauppojen valikoimiin. Hankkeen avulla kerromme, miten pk-yritykset voisivat lähestyä kauppoja niin, että yhteistyö lähtisi käyntiin vaivattomasti, summaa Ilkka Nieminen PTY:stä.

PTY julkaisi vuonna 2007 oppaan tavaran toimittajille: Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Uuden valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on myös jalkauttaa edellisen hankkeen tulokset.

Tuotekortista halutaan pysyvä toimintamalli

Hankkeessa valmennetaan yrittäjiä sekä yritysten henkilökuntaa tuotekortin käytössä. Työpajoihin osallistuu myös kaupan edustajia, jotka tuovat asioiden käsittelyyn käytännön näkökulmaa.

Tuotekortti auttaa tavarantoimittajaa suunnittelemaan tuotteeseen ja sen logistiikkaan liittyvät asiat huolellisesti ennen tuotteen tarjoamista kaupalle. Tuotekorttiin täytetään samat tiedot kuin joita kauppa käyttää arvioidessaan tuotteen mahdollisuuksia päästä valikoimaan. Kauppa siis paljastaa avoimemmin oman prosessinsa.

– Tuotekorttien avulla kaupan hankintatoimen on helpompi löytää rajallisessa uusien tuotteiden etsintään käytettävissä olevassa ajassa ne tuotteet, joissa on aidosti potentiaalia, kuvaa Nieminen.

Kaupat haluavat kuluttajaa kiinnostavia tuotteita, joilla on kohtuullinen hinta ja ne täydentävät valikoimaa tuomalla siihen jotakin uutta. Toimitusvarmuus ja tuoteturvallisuus ovat myös aina tärkeitä. Tuotekortti on jatkossakin avoimesti kaikille käytössä ja siitä toivotaan vakiintuvan käytetty väline.

Luomuyrittäjälle valmiuksia saada tuotteita valikoimiin

– Esimerkiksi luomutuotteilla on enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Tällaiset tuotteet ovat toki erityisen haluttuja valikoimaan, toteaa Nieminen.

– Pienet tavarantoimittajat ovat kaupalle tärkeitä, koska ne ovat tärkeä osa maamme elintarviketuotannon monimuotoisuutta. Monipuolisten valikoimien myötä suomalainen kuluttaja saa nauttia paikallisista erikoisuuksista ja ruokakulttuurimme rikkauksista, kaupan puheenvuoron hankkeen tiedotustilaisuudessa pitänyt SOK:n valikoimajohtaja Ilkka Alarotu kertoi.

Luomuyrityksistä on pieniä selkeästi suurempi osa kuin tavanomaisista. Vaikka hankkeen nimessä mainitaan mikroyritykset, ei osallistujia rajata määritelmän mukaiseen alle kymmenen hengen yrityksiin. Hanke kehittää yritysten osaamista tärkeimmissä kilpailukykytekijöissä: kontaktien luominen kaupan päättäjiin, liikesuhteen solmiminen, markkinointi, tuotemerkinnät ja paukkaukseen sekä logistiikkaan liittyvät tiedot.

Alueellisiin seminaareihin ja työpajoihin voi ilmoittautua suoraan Ruoka-Suomi -teemaryhmän aluejäsenille; yhteystiedot www.ruokasuomi.fi – alueyksiköt.

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina -oppaaseen voi tutustua www.ruokasuomi.fi – oppaat ja ohjeet.

Alueelliset seminaarit kaupan ja yrittäjien yhteistyöstä

17.3.2011 Joensuu, Hanne Leppänen, hanne.leppänen@pkky.fi, 013 244 2384

18.3.2011 Kuopio, Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen, jukka-pekka.korpi@suonenjoki.fi, 040-187 7701

30.3.2011 Turku, Sanna Heljakka, +358 400 260 390, sanna.heljakka@utu.fi  

31.3.2011 Jyväskylä, Marja Seuranen, Mobile +358 40 553 0315, marja.seuranen@jamk.fi

11.4.2011 Seinäjoki, Salme Haapala, mobile +358 40 585 1772, salme.haapala@foodwest.fi

12.4.2011 Vaasa, Björn Helsing, tel.  +358 45 27 83 935, bjorn.helsing.dynamohouse.fi

13.4.2011 Pori, Marko Jori, puh. +35850 3801621, sp. marko.jori@pji.fi

14.4.2011 Helsinki, Johanna Jaskari-Halonen, M +358 50 308 8551, johanna.jaskari@viikkifoodcentre.fi          

18.4.2011 Hämeenlinna, Reijo Kuusinen, puh. 040 7736 776, reijo.kuusinen@agropolis.fi

26.4.2011 Mikkeli, Sari Mäkinen-Hankamäki, sari.makinen-hankamaki@ekoneum.com, 044 355 6293

27.4.2011 Kouvola, Tuula Repo, 040 588 0958, tuula.repo@proagria.fi

4.5.2011 Oulu, Maija-Liisa Tausta-Ojala, puh. +358 40 5800438, maija-liisa.tausta-ojala@proagria.fi

5.5.2011 Kajaani, Sanna Kankaanranta, p. 040 585 5296, sanna.kankaanranta@proagria.fi

19.5.2011 Kokkola, Jouko Peltola, puh. +358 44 0266007, jouko.peltola@kosek.fi

26.5.2011 Rovaniemi, Jussi Veijola, jussi.veijola@mtt.fi, 040 7398145

30.9.2011 Tampere, Tarja Hovila, Gsm +358405567513, tarja.hovila@ahlman.fi

– teksti Elisa Niemi, kuva Aino Piipari –