Ruotsin luomuala vaatii kokonaan uutta lakiesitystä luomuvalvonnan järjestämisestä

Ruotsin luomuliitto pitää lakiehdotusta hyvin byrokraattisena ja varsin pitkän tähtäimen sopeuttamisena EU:n lainsäädäntöön. Luomutoimijoita ihmetyttääkin, miksei hyödynnetä valmista ja hyvin toimivaa nykyistä järjestelmää? Miksi ollaan luomassa uutta järjestelmää?On hyvin hämmästyttävää, kuinka hallitus, joka tunnuslauseena on markkinoiden toimivuuden ja yksityisyritteliäisyyden edistäminen, askel askeleelta on siirtämässä hyvin toimivaa luomuvalvontaa viranomaisten hoidettavaksi ja kasvattaa byrokratiaa. Ruotsin Luomuliitto suhtautuu erittäin kriittisesti tehtyyn lakiesitykseen, koska se on iso askel kohti viranomaistoimintaa ja heikentää hyvin toimineen yksityisen valvontajärjestelmän toimintaedellytyksiä, sanoo Ruotsin Luomuliitto lakiesityksestä jättämässään lausunnossa.

Luomualan toimijat odottavat, että hallitus valmistelee kokonaan uuden lakiesityksen, jossa viranomaisten ja yksityisten valvontaelinten roolit määritellään selkeästi ja otetaan huomioon 25 vuoden aikana kertynyt kokemus luomuvalvonnan järjestämisestä.
www2.ekolantbruk.se/pdf/7728.pdf

KRAV-järjestö korostaa lausunnossaan sitä, että luomuvalvonta on toimijalle vapaaehtoinen valinta. Luomuvalvonta eroaa tässä suhteessa ratkaisevasti pakollisesta elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnasta. Luomuvalvontaa ei siksi tule kytkeä yhteen pakolliseen elintarviketurvallisuuden valvontalakiin.
Ruotsissa on toiminut hyvin 25 vuoden ajan yksityinen luomuvalvonta. Miksi hylätä hyvintoimiva järjestelmä ja siirtää valvonta virkamiesten tehtäväksi?
Lakiesityksessä tulee ottaa huomioon, että luomuvalvonta on perustavanlaatuisesti erilaista kuin elintarvikkeiden turvallisuusvalvonta.
Esityksessä on lisäksi unohdettu mahdollisuudet yksinkertaistaa ja selventää lakia luomutuotannosta. Lakiesitys menee aivan päinvastaiseen suuntaan.

Luomualan toimijat pelkäävät, että lakiesitys nostaa valvontakustannuksia, lisää epäselvyyksiä ja vaarantaa luomualan hyvän kehityksen.

Viranomaisen tulisi keskittyä valvomaan luomuvalvonnan laatua eikä säätelemään sen maksuja, todetaan KRAV:n lausunnossa.
www.krav.se/Om-KRAV/KRAV-tycker/

16.9.2009. Teksti: Jukka Rajala