Suomalaiset luomukanat voivat hyvin

Luomukanojen hyvinvointi on keskimäärin hyvää tasoa, ilmenee vv 2003-2004 tehdystä tutkimuksesta.  Hyvinvoinnin arviointi kuului osana laajempaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteiseen tutkimushankkeeseen, ”Luonnonmukainen munantuotanto: eläinten hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden hallinta”.

Tutkimukseen osallistui 20 luomumunantuottajatilaa. Hankkeessa käytettiin itävaltalaista ANI 35-L indeksiä ensimmäistä kertaa Suomessa. Indeksissä tarkastellaan kanojen hoidon lajinmukaisuutta viidellä osa-alueella. Kanaloiden keskiarvo oli 24,7 pistettä, vaikka pisteet laskettiin Keski-Euroopan ulkoiluvaatimuksin. Itävallassa luomukanaloiden alarajana pidetään 21 pistettä. Tutkimustiloilla kanaloiden olosuhteet olivat pääosin suositusten mukaiset. Melu ja ammoniakkipitoisuus ylittivät suositusarvot, mutta olivat huomattavasti alhaisempia kuin tavanomaisissa lattiakanaloissa.

 Lähde: Holma ym 2006. Luonnonmukainen munantuotanto: Eläinten hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden hallinta. Ruralia-Instituutti. Loppuraportti.

Tutkimus oli osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa luomututkimusohjelmaa, joka toteutettiin vv 2003-2006. Ohjelmassa oli mukana 15 hanketta, jotka käsittelivät koko luomuelintarvikeketjua aina alkutuotannosta elintarvikkeiden turvallisuuteen. Alkutuotannon tutkimusta tehtiin paljon, koska erot luomu- ja tavanomaisen tuotteen välille syntyvät erityisesti alkutuotannossa.

Ohjelman johtopäätelminä voidaan todeta, että luomutuotannon ongelmien ratkaiseminen edellyttää monitieteistä tutkimusta.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti tutkimusohjelmaa noin kolmella miljoonalla eurolla. Lisäksi ohjelmassa on ollut muuta rahoitusta suunnilleen saman verran.

www.agronet.fi/luotu/projektit.htm

Teksti: Jukka Rajala