Suomen ensimmäinen eläinten hyvinvoinnin tilasta kertova raportti julkaistu

Eläinten hyvinvoinnin tilasta kertova raportti on nyt koottu ensimmäisen kerran Suomessa, vastaavanlainen yhtä laaja raportti on koottu vain Tanskassa.

Raportti kertoo meidän eläimistömme tilanteesta, mukana ovat katsaukset riistaan ja kaloihin, lemmikkieläimiin ja tuotantoeläimiin.  Raportissa ei esitellä pelkästään ongelmia vaan siinä käydään läpi eläinten hyvinvoinnin tilanteen parantamiseen tähtääviä keinoja.

Luomueläintuotanto on huomioitu

Raportista löytyy monia kiinnostavia tietoja, kuten että 25 prosenttia suomalaisista ajattelee eläintuotteita ostaessaan ostopäätöksiä tehdessään eläinten hyvinvointia. Eläinten hyvinvointia parantavista ratkaisuista kertova pakkausmerkintä olisi tervetullut helpottamaan kuluttajien valintaa.

Myös yhteiskunnan panostusta eläinten hyvinvointiasioihin käsitellään ja siinä yhteydessä kerrotaan, että vuonna 2010 nauta – ja sikatiloille luotuun eläinten hyvinvointitukea on maksettu yhteensä 12,7 miljoonaa euroa.  Luomukotieläintukea on maksettu samana vuonna 4 miljoonaa euroa 504 tilalle.

Luomueläintuotanto esitellään lyhyesti raportin lopussa. Esittelyyn on listattu eläinten hyvinvointia suoraan edistävät luomutuotantoehdot. Raportista ilmenee, että valvotussa luomueläintuotannossa oli vuonna 2009 noin 2,5 prosenttia suomalaisista tuotantoeläintiloista.

Kaikille eläinten lajinmukaisesta hoidosta kiinnostuneille

Raportin liitteenä olevaan Eläintenpito Suomessa – osaan on koottu yleisimpien lemmikkieläintemme ja tuotantoeläintemme lajinmukaisen elämäntavan esittelyt. Eläinten nykyolosuhteita ja niiden tarpeita myös verrataan toisiinsa ja se kertoo eläinten hoito-olosuhteiden nykytilanteesta. Vertailu antaa myös hyviä vihjeitä eläinten hyvinvointia parantavien ratkaisuiden miettimiseen. Esimerkiksi vuohien kohdalla kerrotaan, että vuoheloista puuttuvat kiipeilypaikat ja kiipeäminen on vuohille tärkeä lajille ominainen käyttäytymistarve.

Raportin kokoajat ovat Eläinten hyvinvointikeskuksen asiantuntijaverkoston jäseniä. Verkosto koostuu Helsingin yliopiston, Elintarvikevirasto Eviran ja Maa- ja metsätalousministeriön tuotanto- ja lemmikkieläimiin liittyvissä lainsäädännön ja sen valvonnan sekä kehittämis- seuranta- ja tutkimustöissä työskentelevistä henkilöistä.

Verkkojulkaisun saa ladattua
Teksti: Brita Suokas 31.5.2012, Tarkistanut Satu Raussi EHK