Tatun tuoli luomun puolesta puhuja Brita Suokkaalle

Luomun puolesta puhuja Brita Suokas on palkittu  Tatun tuoli -palkinnolla. Palkinnon myönsi Länsi-Savo-lehti.

Brita Suokkaalle myönnetyn palkinnon perusteina olivat ansiot luomutuotannossa, kotiseutu- ja museotyössä sekä teatterissa. Erityisesti Suokas on kunnostautunut luomutuotannon monipuolisessa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Luomuun Suokasta vetää erityisesti huoli maatalouden kestävyydestä. Luomutuotannossa korostuvat luonnonvarojen säästäminen ja kierrätys.

Suokas pitää tärkeänä, että luomutuotannon merkitys ymmärretään ja sitä tuetaan ja kehitetään. Luomututkimusta tulisi vahvistaa mm perustamalla Luomuinstituutti Mikkeliin.
Tutkimus ja sen tukema suomalainen osaaminen ovat tärkeitä, koska ilman tutkimusta jouduttaisiin toimimaan arvioperiaattein.

Brita Suokas on valmistunut agrologiksi vuonna 1989 ja vuodesta 1990 lähtien hän työskennellyt Etelä-Savossa Juvan luomumaitoprojektissa, erilaisissa luomun kehittämishankkeissa mm Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja MTT:llä. Nyt hän työskentelee toista talvea Luomutietoa uudella toimintamallilla -luomukoulutuksen kehittämishankkeessa, jota vetää Ruralia-instituutti.

Hän on toiminut myös  luomuviljelijänä, Juvan Pattoin museotilan kunnostamisessa, Juvan kotiseutu- ja museoyhdistyksessä sekä juvalaisessa teatteriryhmässä.

Juva on johtava luomukunta Etelä-Savossa. Kunnan pelloista 23 prosenttia on luomussa.
-Merkittävää Juvalla on se, että kunnassa on vahvaa luomuelintarvikkeiden jatkojalostusta ja kunta tukee luomuelintarvikkeiden käyttöä kunnan ruokapalveluissa, sanoo Suokas.

Tatun tuoli on eteläsavolaisen Länsi-Savo-lehden vuosittain myöntämä tunnustuspalkinto.

Tutun tuoli myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt etelä-savolaisten henkistä tai aineellista hyvinvointia tai kunnostautunut erityisesti jollakin muulla tavalla.
Tatun tuoli on kopio Länsi-Savo -lehden entisen päätoimittaja Tatu Viljakaisen puisesta työtuolista. Hän toimi lehden päätoimittajana vuosina 1927-1945.
Tatun tuoli -palkintoja on myönnetty vuodesta 1994 lähtien.

Teksti: Jukka Rajala