Tavanomaisen rehun käyttö mahdollista vain poikkeustapauksissa vuonna 2009

Viljelijän on mahdollista hakea poikkeuslupaa tavanomaisen rehun käytölle luomukotieläintuotannossa vuoden 2009 alusta lähtien suoraan Eviralta.

Luvan myöntämisperusteet ovat edelleen samat kuin ennen. Lupaa käyttää tavanomaista rehua luomutuotannossa voidaan hakea, mikäli rehusato on menetetty tai tuotannolle on asetettu rajoituksia:

  1. Poikkeuksellisten sääolosuhteiden
  2. Tartuntataudin puhkeamisen
  3. Myrkyllisten aineiden aiheuttaman saastumisen
  4. Tulipalon vuoksi

Eviran syksyllä 2008 Viljelijäkirjeessä 3/2008 antamiin ohjeisiin menettelytavasta koskien tavanomaisen rehun käyttöä märehtijöiden ruokinnassa ei ole tulossa muutosta 1.1.2009 lähtien, vaan tavanomaisen rehun käyttö märehtijöille tästä eteenpäin aiheuttaa tuotteille markkinointikiellon.
 
Lupaa 12 voidaan hakea, mikäli joku edellä mainituista luvan perusteista täyttyy. Lupa voidaan myöntää hakijalle, joka voi osoittaa, että on yrittänyt viljellä tai viljelyttää (sopimuksella) rehua, mutta sadonkorjuu ei ole onnistunut sääolosuhteiden takia. Tapauskohtaisesti lupaa voidaan valkuaiskasvien lisäksi harkita myös siinä tapauksessa, jos karkearehusato on ollut määrältään ja laadultaan poikkeuksellisen huono. Yleinen luomurehun huono saatavuustilanne ei täytä luvan myöntämisen ehtoja.
Lupaa haetaan luomuvalvontalomakkeella 9b (nro 12). Hakemuksen liitteenä on toimitettava seuraavat selvitykset:

  1. Selvitys viljelyaloista tai sopimuksista ja sadonmenetyksestä
  2. Satovahinkoilmoitus tai kopio satovahinkoa koskevasta katselmuspöytäkirjasta
  3. Kopio ajantasaisesta varastokirjanpidon taseesta
  4. Ruokintasuunnitelma, josta käy ilmi rehun käyttö poikkeusta haettavalla ajanjaksolla

Lisätietoja
www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/
luomu/luomu_ohjeita/elainlupa_12_ohjeistus_2.pdf

8.1.2009 Teksti: Jukka Rajala