Terveellisen ruoan helppo saatavuus torjuu lihavuutta

Kun terveellistä ruokaa on helposti saatavilla lähistöllä, niin lihavuutta esiintyy vähemmän. Tähän tulokseen tulivat Columbian yliopiston tutkijat New Yorkin kaupungissa tehdyissä tutkimuksissa. Mitä lyhyempi kävelymatka terveellisiä elintarvikkeita myyvään liikkeeseen oli, niin sitä vähemmän väestössä esiintyi ylipainoisuutta.Väestön tulisi helposti päästä terveellisiä elintarvikkeiden myyntipisteet kuten supermarketit, torit ja viljelijöiden suoramyyntipisteet sekä hedelmäkojut. Pikaruokaloiden ja roskaruokaa myyvien kojujen määrää tulisi sitä vastoin rajoittaa ja ne tulisi sijoittaa kauaksi asuinaleista. Näin voitaisiin tutkijoiden mukaan vähentää väestön ylipainoa.www.mailmanschool.org/news/display.asp?id=722&utm_source=
Ode+Newsletters&utm_campaign=39ae8a7466-daily-rss&utm_medium=email
8.4.2009 Teksti: Jukka Rajala