Terveydenhuoltosuunnitelmia ja hyvinvoinnin määrityksiä luomukotieläintuotantoon suosittaa SAFO-hanke

Luomukotieläintuotantoa tulisi kehittää siten, että kaikille tiloille laadittaisiin terveydenhuoltosuunnitelmat ja eläinten hyvinvointia seurattaisiin systemaattisesti luomutarkastuskäyntien yhteydessä. Näihin suosituksiin on päätynyt EU:n luomukotieläintuotannon kehittämiseen paneutunut tutkimushanke SAFO.

Hankkeen suosituksia ovat mm:

  • Uusittavaan EU:n luomuasetukseen tulisi sisällyttää vahvasti periaate eläinten hyvinvoinnin edistämisestä ennaltaehkäisevien menetelmien käyttöä korostaen.
  • EU:n eri osissa sekä fysikaaliset että sosiaaliset olosuhteet vaihtelevat suuresti. Tämä tulee ottaa huomioon lainsäädännön harmonisoinnissa.
  • Tilatasolla luomutuotannon periaatteiden käytäntöön soveltamisessa vaihtelu on suurta.
  • Elintarvikkeiden laadun määrittämisessä on syytä erottaa toisistaan prosessin laatu (tuotantomenetelmien laatu) ja tuotteen laatu (lopputuotteen laatuominaisuudet). Nämä eri laadun osa-alueet voivat joskus olla ristiriidassa keskenään. Esim. jaloittelu saattaa johtaa eläinten suurempaan ympäristösaasteiden saantiin tai altistaa tautien leviämiselle.
  • Jotta nykyisin esiintyvät puutteet voidaan voittaa, luomutuottajien tulee ottaa luomun arvot vahvasti omikseen, ja pyrkiä tietoisesti saavuttamaan sekä taloudellinen kannattavuus että täyttämään luomun periaatteet.
  • Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa, että EU –asetusta tulee kehittää eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskien. Terveydenhuoltosuunnitelmat tulisi ottaa käyttöön, ja luomutarkastusmenettelyä parantaa. Karjanomistajat, neuvojat ja eläinlääkärit tarvitsevat koulutusta ennaltaehkäisevien menetelmien käytöstä.

 Bittein saarilla Soil Association järjestö on ottanut osaksi luomutarkastusta kotieläinten hyvinvoinnin määrittämisen. Menetelmää kehitetään yhteistyössä Bristolin yliopiston kanssa.

Saksassa Bioland-järjestöllä on meneillään samoin kotieläinten hyvinvoinnin määritysmenetelmien kehittäminen osana luomutarkastusta. Samoin kehitetään terveydenhoitosuunnitelmien laadintaa.

Viidennen SAFO-kokoukse julkaisu, kuten edellisen neljän kokouksen julkaisut ovat saatavilla SAFO:n sivustolla.

Suomenkielinen kooste SAFO:n 5. kokouksesta http://www.safonetwork.org/publications/ws5/WS5Finnish.pdf

Proceeding of the 5th SAFO Workshop in Odense 1.6.2006 http://www.safonetwork.org/publications/ws5/WS5_proceedings.pdf

Suositukset englanniksi http://www.safonetwork.org/workshops/brussels/SAFO_keymessage.pdf

Teksti: Jukka Rajala