Tutkimusjulkaisuja OSMO-hankkeesta

OSMOn tutkimusraporteissa esitellään tuloksia OSMOn tilatutkimuksesta ja katsauksia maan kasvukuntoa käsittelevästä kansainvälisestä maan kasvukuntotutkimuksesta.

Kasvien ravinnetilan määrittämistä kasvukauden aikana pikamenetelmin selvitetään raportissa:

Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana. 2018. Mattila, Tuomas J.; Manka, Veera; Rajala, Jukka.
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja 185

 

 

 

Kationinvaihtokapasiteetin KVK määritys tarkentaa ja monipuolistaa viljavuustutkimuksen tulosten tulkintaa ja parantaa tulosten hyödyntämistä tilakohtaisessa
maanparannuksen ja lannoituksen suunnittelussa.

 

Tutustu asiaan tarkemmin raportista:
Mattila T.J. ja Rajala J. Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa.
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 179. 36 s. 2018.

Tutustu myös Kationinvaihtokapasiteetti-laskuriin 2018

 

Poster was presented at 3rd European Sustainable Phosphorus Conference 2018 (ESPC3).
Mattila T. ja Rajala J. : Improving P availability and reducing emissions through soil health – experiences from 24 test fields
Helsinki University Ruralia I
nstitute 11 06 2018

Posterin suomenkielinen lyhennelmä:
Fosforin käyttökelpoisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen parantamalla maan kasvukuntoa – kokemuksia 24 tutkimuslohkolta. Mattila ja Rajala. 11.6.2018

 


Rengasraportti
sisältää keskeiset asiat renkaiden valinnan tueksi ja esimerkin parempien renkaiden vallinnasta.

Mattila T. ja Rajala J.: Miten valtan maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla.
Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. 
Raportteja 175.  41 s. 2018

 

 

 

Mattila T.  ja Rajala J.: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti. Raportteja 171. 36 s. 2017.

 

 

 

 

Miksei pelto kasva? OSMO-tulokset esillä NJF-kongressissa 20.6.2017,
esitelmä, tiivistelmä ja posteri

Hyvän kasvukunnon jäljillä. Artikkeli Puutarha ja Kauppa- lehdessä 11.5.2017

Mista luomuviljelija tunnistaa maan hyvan kasvukunnon? Artikkeli Luomulehdessä 5 2017

Lue lisää OSMOsta