Tutkimusjulkaisuja OSMO-hankkeesta

OSMOn tutkimusraporteissa esitellään tuloksia OSMOn tilatutkimuksesta ja katsauksia maan kasvukuntoa käsittelevästä kansainvälisestä maan kasvukuntotutkimuksesta.

Kationinvaihtokapasiteetin KVK määritys tarkentaa ja monipuolistaa viljavuustutkimuksen tulosten tulkintaa ja parantaa tulosten hyödyntämistä tilakohtaisessa maanparannuksen ja lannoituksen suunnittelussa.

Tutustu asiaan tarkemmin raportista:
Mattila T.J. ja Rajala J. Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa.
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 179. 36 s. 2018.

Tutustu myös Kationinvaihtokapasiteetti-laskuriin 2018

 

Poster was presented at 3rd European Sustainable Phosphorus Conference 2018 (ESPC3).
Mattila T. ja Rajala J. : Improving P availability and reducing emissions through soil health – experiences from 24 test fields
Helsinki University Ruralia I
nstitute 11 06 2018

Posterin suomenkielinen lyhennelmä:
Fosforin käyttökelpoisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen parantamalla maan kasvukuntoa – kokemuksia 24 tutkimuslohkolta. Mattila ja Rajala. 11.6.2018

 


Rengasraportti
sisältää keskeiset asiat renkaiden valinnan tueksi ja esimerkin parempien renkaiden vallinnasta.

Mattila T. ja Rajala J.: Miten valtan maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla.
Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. 
Raportteja 175.  41 s. 2018

 

 

 

Mattila T.  ja Rajala J.: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti. Raportteja 171. 36 s. 2017.

 

 

 

 

Miksei pelto kasva? OSMO-tulokset esillä NJF-kongressissa 20.6.2017,
esitelmä, tiivistelmä ja posteri

Hyvän kasvukunnon jäljillä. Artikkeli Puutarha ja Kauppa- lehdessä 11.5.2017

Mista luomuviljelija tunnistaa maan hyvan kasvukunnon? Artikkeli Luomulehdessä 5 2017

Lue lisää OSMOsta