Uuden EU:n luomuasetuksen pääkohtia

-vahvistetaan luonnonmukaiselle tuotannolle selkeämmät tavoitteet, periaatteet ja tuotantosäännöt samalla kun tarjotaan joustavuutta paikallisten edellytysten ja kehitysasteen ottamiseksi huomioon, 
-varmistetaan, että näitä tavoitteita ja periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti luonnonmukaisen kotieläintuotannon, vesiviljelyn, kasvi- ja rehutuotannon sekä luonnonmukaisen elintarviketuotannon kaikissa vaiheissa,
-selkeytetään muuntogeenisiä organismeja koskevia sääntöjä, erityisesti säädetään, että muuntogeenisiä organismeja sisältävien tuotteiden käyttö on edelleen ehdottoman kiellettyä luonnonmukaisessa tuotannossa ja että sallittujen muuntogeenisten organismien satunnaista esiintymistä koskevaa 0,9 prosentin yleistä ylärajaa sovelletaan myös luonnonmukaisiin elintarvikkeisiin,
-poistetaan lainsäädännön aukko, joka on mahdollistanut sen, että tuote on voitu myydä luonnonmukaisena, vaikka muuntogeenisten organismien tahaton esiintyminen on ylittänyt 0,9 prosentin ylärajan,
-tehdään EU:n tunnuksen käytöstä pakollista kotimaisissa luonnonmukaisissa tuotteissa mutta sallitaan kansallisen tai yksityisen tunnuksen lisääminen. Tällä tavoin halutaan edistää yhtenäistä mielikuvaa luonnonmukaisesta tuotannosta,
-ei kielletä tiukempia yksityisiä standardeja,
-varmistetaan, että ainoastaan elintarvikkeet, jotka sisältävät vähintään 95 prosenttia luonnonmukaisia ainesosia, voidaan luokitella luonnonmukaisiksi,
-mahdollistetaan se, että jos tuotteita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti mutta ne sisältävät luonnonmukaisia ainesosia, ainesosat voidaan esittää ainesosaluettelossa,
-asetukseen ei sisällytetä ravintoloita eikä ruokaloita mutta siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säännellä alaa halutessaan ennen kuin asiaa tarkastellaan uudelleen EU:n tasolla vuonna 2011,
-tehostetaan riskianalyysiin pohjautuvaa valvontaa ja parannetaan valvontajärjestelmää saattamalla se kaikkiin elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettavan EU:n virallisen valvontajärjestelmän mukaiseksi mutta säilytetään luonnonmukaisessa tuotannossa käytetyt erityiset tarkastukset,
-luodaan uusi pysyvä tuontijärjestelmä, jonka mukaisesti kolmannet maat voivat tuoda tuotteitaan EU:n markkinoille samoin tai vastaavin edellytyksin kuin EU:n tuottajat,
-edellytetään tuotantopaikan ilmoittamista; tämä koskee myös tuontituotteita, jossa on EU-tunnus,
-luodaan perusta luonnonmukaista vesiviljelyä, viiniä, merilevää ja hiivoja koskevien sääntöjen lisäämiselle,
-ei muuteta luonnonmukaisessa tuotannossa sallittujen aineiden luetteloa; edellytetään uusien aineiden sallimista koskevien hakemusten julkaisemista ja keskitettyä järjestelmää poikkeuksista päättämiseksi,
-luodaan perusta yksityiskohtaisten sääntöjen siirtämiseksi vanhasta asetuksesta uuteen asetukseen (muun muassa aineluettelo, valvontasäännöt ja muut yksityiskohtaiset säännöt).