Uudet luomutuotanto-ohjeet voimaan vuoden 2009 alusta

Vuoden vaihteessa 2009 voimaan tulleet uudet luomuasetukset toivat vähäisiä muutoksia luomutuottajien toimintaan. Mm lupamenettelyt vähenevät. Eviran uusitut tuotanto-ohjeet postitetaan tuottajille tammikuun aikana.

EU:n luomuasetukset määräävät vaatimukset luonnonmukaiselle tuotannolle. Asetusten soveltamisalaan kuuluvat maataloustuotteet, elintarvikkeet, rehut ja kasvien lisäysaineisto. Suomessa asetusten täytäntöönpanosta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008.

Asetusmuutokset tuovat helpotusta viljelijöiden arkeen, koska osa kasvin- ja eläintuotannon luvista poistuu. Eläintuotannossa toimijat saavat jatkoaikaa vanhoille tuotantorakennuksille jo myönnetyillä poikkeusluvilla.

Kuljetuksissa pakkausten sulkemisvaatimusta on hieman lievennetty.
Kasvintuotannossa käytettävät pesu- ja puhdistusaineet tulevat säädellyiksi tuotantopanoksiksi. Toistaiseksi saadaan käyttää kaikkia hyväksyttyjä pesuaineita.

Täydennyslannoituksen perusteet on kirjattava luomusuunnitelmaan tai lohkokirjanpitoon. Lupaa TE-keskukselta ei tarvitse hakea.
Kirjanpidosta on käytävä selville kasvikohtainen kokonaissato.
Rinnakkaisviljelylupaa voidaan hakea sadonkorjuuseen asti, aikaisemmin lupa oli haettava ennen kylvöä. Lupaa käyttää tavanomaista lisäysaineistoa on haettava viimeistään 1.5. mennessä.

Eläintuotannossa yksityiskohtaiset tuotanto-ohjeet on määritelty yleisimille kotieläimille. Uutena alueena tuotantosäännöt tullaan antamaan vuoden 2009 aikana kalankasvatukselle. Evira voi hyväksyä yksityiset tuotantosäännöt sellaisten eläinten osalta, joille ei ole annettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä.

Eläinsuojiin tuli useita vähäisiä muutoksia. Munivia kanoja voidaan pitää nyt 6 kanaa/neliö ja 7 kanaa/yksilöpesä. Siipikarjarakennukset on rakennettava siten, että kaikilla eläimillä on helppo pääsy ulkojaloittelu-alueelle. Nautojen pinta-alavaatimuksia on täsmennetty. Sikojen ja lampaiden kasvattaminen loppulihotusvaiheessa sisätiloissa edellyttää erikoisjärjestelyjä vv 2009-2010, jonka jälkeen se poistuu käytöstä.

Siirtymävaiherehun käyttösäännöksiin tuli myös muutoksia.
Eläimille suoritettavia erityisiä toimenpiteitä tulisi välttää. Porsaiden kastrointi ilman anestesia ja/tai kivunlievitystä on sallittu 31.12.2011 päättyvän siirtymäkauden ajan. Vasikoiden nupoutus on sallittu alle neljän viikon ikäiselle vasikalle ainoastaan eläinlääkärin suorittamana käyttäen asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä.
Useat luvat muuttuvat kirjanpitovaatimuksiksi.

Tuotteiden pakkausmerkintöihin tulee myös muutoksia, mm uudet valvontaviranomaiset tunnukset. Siirtymäaikaa on 1.7.2010 asti, johon asti voidaan käyttää vanhoja valvontaviranomaisen tunnuksia.

Kattava listaus tuotantovaatimusten muutoksista Eviran sivuilla
Kasvintuotanto ja rehut > Luomu > Ajankohtaista luomuvalvonnassa
www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/
ajankohtaista_luomuvalvonnassa/

MMM:n asetus 846/2008
www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2008/20080142.pdf

Muutokset tuotantovaatimuksiin 1.1.2009
www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/
ajankohtaista/muutokset_luomuasetukset_081229.pdf

Lisätietoja pakkausmerkintöjä ja elintarvikkeiden koostumusta koskevista muutoksista
www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/
ajankohtaista/info_3_08_fi.pdf

8.1.2009 Teksti: Jukka Rajala