Vaihtoehtoja ravinnetalouden ja kasvintuhoojien hallintaan laajamittaisessa luomuvihannesviljelyssä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää luomuvihannesten tuotantoon soveltuvia menetelmiä parantamaan satovarmuutta ja minimoiden viljelyn riskejä. Raportissa esitellään tuloksia kahdesta kenttäkokeina suoritetusta tutkimuksesta, joissa pyrittiin kehittämään luomuvihannesten viljelytekniikkaa laajoilla pinta-aloilla. Hankkeessa selvitettiin kukkakaalin viljelytekniikkaa ja verrattiin herneen rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Kaalin ja porkkanan tuholaisten hallintaan kehitettiin menetelmiä houkutuskasvitekniikalla.

Tulosten mukaan kukkakaalin ja herneen tuotanto luonnonmukaisesti onnistuu niin, että saadaan riittävän suuri ja laadultaan teollisuuden vaatimusten mukainen sato. Herneen rikkakasvien torjunnassa rikkaäestys ja aikaistettuun muokkaukseen yhdistetty liekitys osoittautuivat toimiviksi torjuntamenetelmiksi.

Houkutuskasvikaistat osoittautuivat lupaavaksi menetelmäksi kaalikärpästen hallinnassa. Keräkaalipelto ympäröitiin houkutuskaistalla, jossa kiinankaali houkutteli pikkukaalikärpäsiä ja kukkakaali isokaalikärpäsiä. Pikkukaalikärpästen muninta keskittyi kiinankaalikaistalle kaikkina vuosina. ’Talbot’-kukkakaalilajikkeen houkuttelevuus osui hyvin yhteen isokaalikärpäsen muninta-huipun kanssa. Vuosina 2002-2003 kukkakaalikaista keräsi munintahuipun aikana noin 4-6 -kertaisen määrän munia keräkaaliin verrattuna. Kaalikärpästen lisääntyminen estettiin muokkaamalla houkutuskasvit maahan munintahuippujen jälkeen.

Porkkanakempin hallinta houkutuskaistojen avulla vaatii lisätutkimusta, koska muita lajikkeita selvästi houkuttelevamman porkkanalajikkeen löytäminen on hankalaa eikä limoneenin ja limoneeni-karvoniseoksen karkottavuudesta saatu selvää näyttöä. Kaistan oikea sijoittelu on myös ongelmallista, koska kemppipaineen suuntaa on vaikea ennakoida keväällä.
Uudet kasviperäisiin yhdisteisiin perustuvat torjuntamenetelmät vaativat vielä lisätutkimusta ennen kuin niitä voi soveltaa käytäntöön.
Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri

Kallela, M., Nissinen, A., Suojala, T. 2004.
Vaihtoehtoja ravinnetalouden ja kasvintuhoojien hallintaan laajamittaisessa luomuvihannesviljelyssä
Maa- ja elintarviketalous 49: 62 s.
www.mtt.fi/met/pdf/met49.pdf