Valvonnan apuvälineet ja lomakkeet luomukotieläintuottajalle

Luomukotieläinten tuottajille on tuotettu valvonnan apuvälineitä ja lomakkeita vaadittavien muistiinpanojen tekemiseen.

Luomueläinten hoitosuunnitelman tekoon uusi lomakepohja 1.7.2016

Kolme rotua laitumellaNyt julkaistuun ja uusittuun luomueläinten hoitosuunnitelma- lomakepohjaan on koottu asiat, jotka Eviran luomueläintuotannon ehtojen mukaan tulee olla kirjallisesti kuvattuna. Lomake ohjaa suunnittelemaan, miten toteutetaan  tuotantoehdoissa määrättyjen muistiinpanojen tekeminen. (lisää…)

 

 

Uusi lomake avuksi kirjanpitoon luomueläinten lääkinnässä 1.7.2016

Laakekaappi Brita Suokas TENyt julkaistava lääkekirjanpito-lomake on tehty luomukarjanhoitajan avuksi sellaisissa tilanteissa, joissa eläimille ei ole olemassa valmista muistiinpanoalustaa lääkintään liittyvien luomuvaatimusten mukaista kirjanpitoa varten. Lääkekirjanpito -lomakkeeseen on tiivistetty Eviran eläintuotannon tuotantoehdoissa ohjeistetut eläinlääkinnän muistiinpanoja vaativat asiat. (lisää…)

 

 

 

IMG_1786Naudan siirtymävaihelaskuri on apuvälinen luomukelpoisuuden laskennan avuksi. Laskurilla voidaan laskea,  milloin täyttyy tavanomaisesta luomuhoitoon tulleen naudan siirtymäaika. (lisää…)
IMG_1786Laskuri on apuväline, jolla voit laskea milloin täyttyy tavanomaisesta luomuhoitoon tulleen naudan siirtymäaika.Naudan siirtymävaihe tavanomaisesta luomuun eläimen ja siitä saatavan lihan osalta on aina vähintään 12 kk, minkä lisäksi sen tulee olla ollut ainakin ¾ elämästään luomuhoidossa. (lisää…)