Vanhat lajikkeet säilyvät myynnissä Ruotsissa

Viljelyssä olleita lajikkeita voidaan edelleenkin pitää lajikeluettelossa ja markkinoida jatkossakin. Siemenkauppaa koskevaa lakia muutettiin tältä osin Ruotsissa 1.7.2009. Lajikeluettelo on luettelo lajikkeista, joita saadaan markkinoida ja myydä. Lainmuutoksen myötä vanhat, viljelyssä olleet peltokasvien lajikkeet voidaan pitää lajikeluettelossa huomattavasti aikaisempaa helpommin.

Muutos on osa Maatalousviraston pyrkimystä tukea monimuotoisuuden säilymistä maataloudessa, kertoo Agneta Börjesson, joka vastaa Maatalousviraston monimuotoisuusohjelmasta.Vanhoissa lajikkeissa sallitaan vaihtelua hieman uusia enemmän. Muutoin myytävää siementä koskevat samat terveys- ja itävyysvaatimukset kuin uusienkin lajikkeiden siementä.Puutarhakasvien osalta EU-tasolla ollaan valmistelemassa myös vastaavantyyppisiä helpotuksia monimuotoisuuden ylläpitoon.

Vanhoilla viljelykasveilla on yhteinen perimä. Niitä tulee voida käyttää yleisesti. Siksi sellaisiin lajikkeisiin ei ole syytä myöntää yksinoikeutta.

Aiheesta lisää Jordbruksverketin sivuilla

9.7.2009 Teksti: Jukka Rajala