Vanhoja lajikkeita säilytetään ja mahdollisuus viljellä

Veli-kauraa luomuviljelyssä 2. Kuva Jukka RajalaVanhoja lajikkeita voidaan Ruotsissa edelleenkin viljellä ja tuottaa sitä varten niiden siementä. Vanhoista lajikkeista pidetään luetteloa, jossa on nyt 62 lajiketta. Siemenkauppalakia muutettiin vuonna 2009 siten, että vanhojen lajikkeiden viljely on mahdollista. Vanhojen lajikkeiden säilyttäminen ja viljely on osa Viljelty monimuotoisuus– ohjelmaa, joka päätettiin käynnistää vuonna 2000 geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Suomessa järjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2011.  Alkuperäislajikeluetteloon on haettu tähän mennessä 18 lajiketta.
Vanhojen lajikkeiden ylläpito nähdään tärkeäksi monella tavalla. Vanhat lajikkeet ovat osa elävää kulttuuriperintöä, jonka säilyttämiseen on monia syitä. Vanhoissa lajikkeissa voi olla ominaisuuksia, joista voi olla hyötyä tulevaisuudessa ilmaston tai ympäristöolosuhteiden muuttuessa. Lajikkeet ovat osa rikasta viljelymaisemaa.

Mitä lajikkeita on syytä ylläpitää

Säilytettävä lajike on joko maatiaislajike tai muu lajike, jota on viljely maassa pitkään ja joka on alueelle hyvin sopeutunut. Lajike tulee myös todeta säilyttämisen arvoiseksi. Lajikkeen pitkästä viljelyhistoriassa tulee olla myös näyttöä.

Vanhoissa lajikkeissa sallitaan vaihtelua hieman uusia enemmän. Muutoin myytävää siementä koskevat samat terveys- ja itävyysvaatimukset kuin uusienkin lajikkeiden siementä. Vanhoilla viljelykasveilla on yhteinen perimä. Niitä tulee voida käyttää yleisesti. Siksi sellaisiin lajikkeisiin ei ole syytä myöntää yksinoikeutta.

Luettelo säilytettävistä lajikkeista

Veli-kauraa luomuviljelyssä 2. Kuva Jukka Rajala

Veli-kaura on menestynyt luomuviljelyssä monella tilalla hyvin. Tulisiko Velin siementä tuottaa edelleenkin luomuviljelyn tarpeisiin?

Säilytettävien lajikkeiden viljely on osa Ruotsin viljelyn monimuotoisuuden hoito-ohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2000. Säilytettävistä lajikkeista Jordbruksverket ylläpitää luetteloa. Lisätietoja lajikkeista löytyy SESTO tietokannassa NordGenin sivuilta.

Ruotsin luettelossa on 62 lajiketta (Nr 2 1.10.2013). Luettelosta löytyy monia Suomessakin aikaisemmin tunnettuja lajikkeita. Esimerkiksi perunoista listalta löytyvät mm Kainuun musta, Aikainen Ruusu, Vanha Punainen, Vuokatin Musta ja Punainen Puikula. Kevätvehnästä mm. Apu, Timantti II ja Svenno. Ohrista mm. Ingrid ja Hertta.

Suomen luettelossa on 18 lajiketta.

Ruotsissa: Lajikkeiden lukumäärä säilytettävien lajikkeiden luettelossa kasvilajeittain.
Kasvilaji                              lajikkeita kpl
Peruna                                14
Herne, harmaanvihreä        9
Herne, keltainen                 6
Kevätvehnä                        7
Musta kaura                        3
Valkoinen kaura                 2
Kevätohra, 2-tahoinen       5
Kevätohra, monitahoinen   2
Syysvehnä                         7
Soija                                    1
Pensaspapu                         1
Härkäpapu                          1
Keräkaali                            1


Suomessa:  Lajikkeiden lukumäärä alkuperäislajikeluettelossa kasvilajeittain
Kasvilaji                              lajikkeita kpl
Puna-apila                          7
Syysruis                              8
Kaura                                   1
Nauris                                  2

 

Lisätietoja Suomessa
Suomen alkuperäiskasvilajikejärjestelmä Eviran sivuilla
Alkuperäiskasvilajikkeiden rekisteröinti, lajikkeen ylläpito, siementen tuotanto ja markkinointi

Alkuperäiskasvilajikkeiden rekisteröinti, lajikkeen ylläpito, siementen tuotanto ja markkinointi

Asetus 25/2010 Alkuperäislajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta.

Alkuperäislajikkeet kasvilajikeluettelossa 2014/2, s. 51-53

 

Lisätietoja Ruotsista
Lisätietoja säilytettävistä vanhoista lajikkeista Jordbruksverketin sivuilla

Luettelo Ruotsissa säilytettävistä lajikkeista Jordbruksverket N2 23.9.2015

Viljelyn monimuotoisuuden hoito-ohjelma

Lisätietoja säilytettävistä lajikkeista ja niiden valintaperusteista POM:in sivuilla

SESTO tietokanta vanhoista lajikkeista NordGenin sivuilla

 

Teksti: Jukka Rajala