Vapolan voittajatilalla hoidetaan luonnon monimuotoisuutta, maisemaa ja vesistöjä

Vapolan tilaVapolan tila on voittanut WWF:n ja MTK:n järjestämän kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän viljelijän löytämiseksi. Vapolan luomutila sijaitsee Uudessakaupungissa Kalannin Paulähteen kylässä. Luomutila on hoitanut vesiensuojelunsa esimerkillisesti. Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo ovat viljelleet emännän sukutilaa keväästä 2003 asti. Tilan tuotantosuuntana on emolehmätuotanto ja Aberdeen Angus -jalostuskarjan kasvatus.

Vapolan tilan tavoitteena on viljellä maitaan ja hoitaa karjaa niin, että vesistö ja muu luonto kuormittuu toiminnasta mahdollisimman vähän. Tila on ottanut toiminnassaan ympäristön huomioon kokonaisvaltaisesti, ja sen käytössä on lähes kaikki tiedossa olevat toimenpiteet, joilla voidaan edistää vesiensuojelua.

Tilalla on satakunta emolehmää ja peltopinta-ala on vuokramaineen 92 hehtaaria. Metsää on 100 hehtaaria. Tila haluaa osoittaa, että tehokasta ja tuottavaa maataloutta voidaan harjoittaa ympäristöä kunnioittaen.

Tilan emolehmäpihaton jaloittelutarha on salaojitettu, ja sen yhteydessä on laskeutusallas, jonka avulla voidaan ottaa ravinteet talteen tarhan likavesistä ja seurata veden laatua. Tavoitteena on saada laskeutusaltaaseen kertyvä ravinnepitoinen liete hyötykäyttöön peltojen lannoitteeksi. Jaloittelutarhalta lähtevän ojan ja naapuritilan ojien risteykseen on rakennettu monivaikutteinen kosteikko, joka sekin mahdollistaa sinne laskevien ravinteiden talteenoton ja veden laadun seurannan. Tarhan käytöstä ja kosteikon hoidosta pidetään päiväkirjaa.

Talviaikaisen kasvipeitteisyyden, suorakylvön ja luonnonmukaisen tuotannon on osoitettu vähentävän ravinteiden huuhtoutumista vesistöön. Esimerkiksi nurmen viljelyssä suurimmat ravinteiden huuhtoutumisen ja kasvihuonekaasujen päästöriskit liittyvät nurmen kyntöön. Nurmen uusiminen suorakylvöllä vähentää näitä riskejä. Ravinnepäästöjä vähentää myös lannan levittäminen kasvukaudella, jolloin ravinteet menevät suoraan kasvien käyttöön.

Tilan katetut ja tiivispohjaiset lantalat sekä estävät ravinnevalumia että vähentävät tehokkaasti metaanipäästöjä. Karja laiduntaa perinnebiotooppi- ja maiseman monimuotoisuusalueilla, joilla ei saa antaa eläimille lisäruokaa. Näin maaperä vähitellen köyhtyy, mikä vähentää ravinnehuuhtoumia. Vaikka maaperä köyhtyy, niin karjan ansioista alueen pieneliöstö ja maiseman monimuotoisuus rikastuu. Luonnonlaitumet ovat mahdollistaneet karjakoon kasvattamisen ilman uuden pellon raivaamista.

Tutustu Vapolan tilan ympäristötoimenpiteisiin

Vapolan tilan www-sivut

 Teksti: Jukka Rajala