Viherlannoitus ja typen hallinta vihannesviljelyssä

Vihannesviljelyssä on tyypillistä, että intensiivinen muokkaus, viljelykasvien heikohkot juuret ja voimakas lannoitus aiheuttavat ongelmia maan kasvukunnon hoidolle. Petri Leinonen kertoo oheisessa esityksessä viherlannoituskasvien viljelyn mahdollisuuksista erityisesti typen hallinnan kannalta.
Välivuosien aikana kannattaa vihannesten vastapainoksi viljellä monivuotisia, syväjuurisia ja varjostavia kasveja. Intensiivisessä viljelyssä välivuosiin panostaminen kannattaa ja maksaa itsensä takaisin paremmin kuin esim. viljatiloilla.

Monivuotinen viherlannoitus parantaa mururakennetta, kaasunvaihtoa pohjamaahan ja tuo eloperäistä ainesta maahan. Yksivuotinen viherlannoitus viimeistelee maan kasvukunnon ennen vihanneskasvia, josta viljelijä saa rahansa. Esim. varhaisvihannesten jälkeiset kerääjäkasvit toimivat ja ovat tarpeen myös tavanomaisessa viljelyssä. Esitys on tuotettu LuomuTIETOverkko-hankkeessa.

Viherlannoitus ja typen hallinta vihannesviljelyssä (68 min)