Viljakasvien sadot 2013

Luomukauran puintiaLuomuviljaa tuotettiin kesällä 2013 yhteensä 90 miljoonaa kiloa, mikä oli 2,2 % koko Suomen viljantuotannosta. Leipäviljan (vehnä ja ruis) osuus oli 17 miljoonaa kiloa ja rehuviljan (ohra, kaura ja seosvilja) 73 miljoonaa kiloa. Tiedot käyvät ilmi Tiken (Maa- ja metsäta­lousministeriön tietopalvelukeskus) juuri valmistuneesta luomusatotilastosta.

Määrällisesti eniten tuotettiin luomukauraa, 46 miljoonaa kiloa. Tuotanto on kasvanut lähes kahdeksan miljoonaa kiloa edellisvuodesta, ja se on neljä prosenttia Suomen koko kaurantuotannosta. Sadon määrään vaikuttaa sekä edellisvuotta isompi viljelyala että parempi hehtaarisato, joka oli 2 090 kiloa hehtaarilta. Tavanomaisesti tuotetulla kauralla hehtaarisato oli ennakkotietojen mukaan 3 490 kiloa.

Luomuohran tuotanto, 12 miljoonaa kiloa, on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Viljelypinta-alan kasvaminen puolitoistakertaiseksi ja hyvä hehtaarisato mahdollistivat hyvän sadon.  Määrä on kuitenkin vain 0,6 prosenttia Suomen koko ohrantuotannosta. Luomuohran keskisato oli 2 360 kiloa hehtaarilta.

Luomuvehnää tuotettiin 13 miljoonaa kiloa eli hieman edellisvuotta vähemmän. Pienempi satomäärä johtuu lähinnä vähäisemmästä viljelyalasta. Luomuvehnän keskisato oli 2 140 kiloa hehtaarilta eli edellisvuosien tasolla.

Luomurukiin tuotantomäärä oli neljä miljoonaa kiloa. Sato oli lähes miljoona kiloa edellisvuotta pienempi lähinnä huonomman hehtaarisadon vuoksi. Luomurukiin keskisato, 1 350 kiloa hehtaarilta, oli huonoin moneen vuoteen. Luomurukiin tuotanto verrattuna tavanomaiseen on kasvanut, sillä tänä vuonna määrä on 16 prosenttia Suomen koko ruistuotannosta.

Seosvilja on luomutuotannon suosiossa                                                                         

Valkuaiskasvia ja viljaa sisältävä luomuseoskasvusto tuotti 11 miljoonan kilon sadon, mikä oli hieman edellisvuotta pienempi määrä. Syynä tähän on sekä pienempi kuivaviljana korjattu viljelyala että huonompi hehtaarisato. Seosvilja on kuitenkin luomutuotannon suosiossa, sillä tuotanto on noin viidesosa Suomen koko seosviljatuotannosta.

Härkäpavun luomuviljelyala on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Satoa saatiin lähes neljä miljoonaa kiloa, ja keskisadoksi arvioitiin 2 130 kiloa hehtaarilta eli edellisvuotta enemmän. Luomusadon osuus oli 22 prosenttia härkäpavun kokonaissadosta.

Luomuherneen kokonaissato ja hehtaarisato olivat hieman edellisvuotta suurempia. Kokonaissato oli 1,6 miljoonaa kiloa ja hehtaarisato 1 850 kiloa. Luomuherneen osuus Suomen koko hernetuotannosta oli 15 prosenttia.

Tuoreviljan osuus kasvaa

Kuivana korjatun viljan lisäksi luomuviljaa korjattiin myös tuoreviljana. Vehnää, ohraa, kauraa ja seosviljaa korjattiin tuoreviljaksi yhteensä 6 400 hehtaarin alalta eli 2 200 hehtaaria isommalta alalta kuin edellisenä vuonna ja 3 500 hehtaaria isommalta alalta kuin vuonna 2011. Tuorevilja-ala oli runsas kymmenesosa luomuviljan kokonaiskorjuupinta-alasta. Kokoviljasäilörehun sato oli 21 miljoonaa kiloa ja tuoresäilöviljan 10 miljoonaa kiloa eli tuoreviljaksi korjattiin yhteensä 31 miljoonaa kiloa.

Tilastoon liittyvä taulukko on julkaistu Maataloustilastot.fi -palvelussa.

Tilaston taustaa

Luomusatotilaston tiedot perustuvat luomuviljelijöiden antamiin tietoihin. Tiedot on kerätty verkkopalvelun ja puhelinhaastattelujen avulla noin tuhannelta luomuhyväksytyltä maatilalta, jotka edustavat maamme luomutuotannon eri tuotantosuuntia ja kokoluokkia. Viljelykasvien korjuualat on laskettu vähentämällä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevista viljelyaloista tällä hetkellä tiedossa oleva täysin tuhoutuneeksi ilmoitettu ala.

Tiken Luomuviljatilastot