Viljelijät ja kuluttajat äänestivät gmo-kiellon Sveitsiin

Äänestäjät antoivat selkeän tukensa kansalaisaloitteelle kieltää gmo-lajikkeiden käyttöönotto Sveitsin maataloudessa. Äänestäneistä 55,7 % kannatti gmo-kieltoa. Kaikki 26 kanttoonia olivat kiellon kannalla. Kansalaisaloitteen tekivät ympäristö- ja kuluttajajärjestöt vuonna 2003, kun maan eduskunta oli vuonna 2003 säätänyt lain, joka sallii gmo-viljelyn tietyin rajoituksin. Näin kansa kumosi suorassa kansanäänestyksessä voimassaolevan lain. On harvinaista, että kansalaisaloite menee läpi.

Viisivuotista gm-kieltoa tukivat poliittinen keskusta ja vasemmisto sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöt. Viljelijät äänestivät yleisesti kiellon puolesta vastoin pääpuolueensa kantaa. Kampanjassaan aloitteen tekijät esittivät, että geenitekniikka ei ole kuluttajien eikä sveitsiläisten viljelijöiden edun mukaista, ja että viiden vuoden kielto antaa mahdollisuuden viljelijöille parantaa mm. luomutuotteiden markkinointiasemia. Noin 70 prosenttia kuluttajista ei halua ostaa gmo-tuotteita.

Hallitus, liike-elämä ja keskusta-oikeisto sekä oikeistopuolueet olivat väliaikaista kieltoa vastaan.

Kielto koskee kaikkea pelto- ja puutarhakasvien viljelyä sekä metsätaloutta. Elintarvikkeiden tuotannossa ei myöskään saa käyttää muuntogeenisiä eläimiä. Kielto koskee maataloustuotantoa Sveitsissä, mutta ei esimerkiksi gm-rehujen tuontia maahan.

Lääketieteessä gm-tekniikan käyttö hyväksytään, mutta ei elintarvikkeissa.

Viljelijät ja maailman huippua oleva luomuala huokaisevat helpotuksesta. Nyt on viisi vuotta aikaa etsiä ratkaisuja moniin avoimiin kysymyksiin. Sveitsin luomujärjestö Bio Suisse vaatii nyt hallitusta ja eduskuntaa lisäämään tutkimusta, jotta rinnakkaiseloon ja valinnanvapauden turvaamiseen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista tyydyttävästi.

Tavoitteena tulee olla Sveitsin luomutuotteiden gm-vapauden säilyttäminen. Se kuuluu luomun perusperiaatteisiin ja tärkeä kilpailuvaltti markkinoilla.

http://www.swissinfo.org/sen/swissinfo.html?siteSect=106&sid=6271033&cKey=1133115915000

http://www.biosuisse.ch/media/de/pdf2005/medienmitteilung_bio_suisse.pdf

Gmo-vapauden argumentit http://www.gentechfrei.ch/argumente.htm

Gmo-kieltoon Sveitsissä johtaneen kansalaisaloitteen tekijät edellyttävät nyt hallituksen ryhtyvän välittömästi gmo-kiellon toimeenpanoon:

  • Hallituksen tulee edistää ja kannustaa jatkuvasti kansallista laatustrategiaa maataloudessa, jalostuksessa ja kaupassa. Sveitsin tulee toimia suunnannäyttäjänä Euroopassa gmo-vapaan ruuan tuotannossa ja gmo-vapaassa jalostuksessa.
  • Hallituksen ei tule tehdä kansainvälisiä kauppasopimuksia, jotka ovat ristiriidassa gmo-vapaan maatalouden kanssa (WTO, vapaakauppasopimukset).
  • Geeniteknologialakia tulee tarkistaa kansan tahdon mukaisesti: rinnakkaiselo, gmo-kielto ja bioturva tarvitsevat selkeää säätelyä, joka takaa myös määräaikaisen kiellon päättymisen jälkeen gmo-vapaan maatalouden harjoittamisen. Ns. ensimmäisen sukupolven gmo-kasveja ei tulisi viljellä lainkaan (herbisidien kestävyys, Bt-lajikkeet).
  • Hallituksen tulee pyrkiä aktiivisesti tukemaan kansainvälistä kehitystä, joka pyrkii ratkaisemaan geeniteknologian ekologiset sekä sosiaaliset ongelmat.
  • Maataloustutkimus tulee suunnata yhteiskunnan ja maatalouden tarpeiden mukaan. Luomumaatalouden tutkimusta tulee lisätä. Geeniteknologian tutkimus maataloudessa tulee asettaa julkisen kritiikin ja kriittisen keskustelun alaiseksi. Pääpaino tulee asettaa bioturvallisuustutkimuksille.
  • Gmo-elintarvikkeiden ja –rehujen tuonti on tilastoitava julkisiin tilastoihin. Tuontia sekä tutkimusta on säädeltävä, jotta gmo-vapaata maataloutta ei vaaranneta.

http://www.gentechnologie.ch/

www.gentechfrei.ch

www.blauen-institut.ch

Teksti: Jukka Rajala