Viljelykasvien luomusato vuonna 2012 lähes edellisvuoden tasoa

Kauran puintiaTiken eli Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen luomusatotilaston mukaan luomuviljaa tuotettiin kasvukaudella 2012 yhteensä 82 miljoonaa kiloa, mikä oli 2,2 % koko Suomen viljantuotannosta. Leipäviljan (vehnä ja ruis) osuus oli 20 miljoonaa kiloa ja rehuviljan (ohra, kaura ja seosvilja) 62 miljoonaa kiloa.

Luomurukiin tuotantomäärä oli 5,1 miljoonaa kiloa eli vajaa kymmenesosa Suomen koko ruistuotannosta. Kokonaissato oli yli miljoona kiloa edellisvuotta vähäisempi pienemmän tuotantoalan vuoksi. Luomurukiin keskisato, 1 580 kiloa hehtaarilta, oli myös edellisvuotta hieman pienempi ja puolet tavanomaisen tuotannon keskisadosta, joka Tiken ennakkotietojen mukaan oli  3 170 kiloa hehtaarilta.

Luomuvehnää tuotettiin runsas 15 miljoonaa kiloa eli hieman edellisvuotta enemmän. Luomuvehnän kylvöala oli viime kesänä hieman edellisvuotta suurempi, mutta korjuuala lähes sama eli 7 000 hehtaaria. Luomuvehnän keskisato oli 2 190 kiloa hehtaarilta eli runsas puolet tavanomaisen tuotannon keskisadosta, joka Tiken ennakkotietojen mukaan oli 3 930 kiloa hehtaarilta.

Luomurehuviljasadosta (ohra, kaura ja seosvilja) yli puolet oli kauraa. Luomukauran määrä 39 miljoonaa kiloa oli 3,5 prosenttia Suomen koko kaurantuotannosta. Luomuohran sato oli 7 miljoonaa kiloa eli alle 0,4 prosenttia Suomen koko ohrantuotannosta.

Luomuvalkuaisen tuotanto edelleen nousussa

Valkuaiskasvia ja viljaa sisältävä seoskasvusto tuotti vuonna 2012 lähes 13 miljoonan kilon sadon, mikä oli lähes 3 miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän. Suurempi kokonaissatomäärä johtui kasvaneesta pinta-alasta. Tuotantoala oli kasvanut vuodessa tuhannella hehtaarilla.

Härkäpavun luomuviljely oli lisääntynyt hyvin vähän edellisestä vuodesta. Satoa saatiin runsas 3 miljoonaa kiloa, ja keskisadoksi arvioitiin 1 790 kiloa hehtaarilta eli edellisvuotta enemmän. Korjuuala oli 1 900 hehtaaria, mikä oli viidesosa Suomen koko härkäpapupinta-alasta. Luomusadon osuus oli 16 prosenttia härkäpavun kokonaissadosta.

Luomuherneen tuotanto oli hieman edellisvuotta pienempi. Kokonaissato oli 1,4 miljoonaa kiloa ja korjuuala 800 hehtaaria. Luomuherneen osuus Suomen koko hernetuotannosta oli 16 prosenttia.

Tuoreviljan osuus kasvaa

Jyvinä tuotetun sadon lisäksi luomuviljaa käytettiin myös tuoreviljana. Vehnää, ohraa, kauraa ja seosviljaa korjattiin tuoreviljaksi yhteensä 4 300 hehtaarin alalta eli 1 300 hehtaaria isommalta alalta kuin edellisenä vuonna. Tuorevilja-ala oli kymmenesosa luomuviljan kokonaiskorjuupinta-alasta. Kokoviljasäilörehuksi korjattiin 11 miljoonaa kiloa sekä tuoresäilöviljaksi 7 miljoonaa kiloa yhteensä 18 miljoonaa kiloa.

Tilastoon liittyvä taulukko on julkaistu Internetissä osoitteessa www.maataloustilastot.fi

Tilaston taustaa

Luomusatotilaston tiedot perustuvat luomuviljelijöiden antamiin tietoihin. Tiedot on kerätty verkkopalvelun ja puhelinhaastattelujen avulla noin tuhannelta luomuhyväksytyltä maatilalta, jotka edustavat maamme luomutuotannon eri tuotantosuuntia ja kokoluokkia. Viljelykasvien korjuualat on laskettu vähentämällä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevista viljelyaloista tällä hetkellä tiedossa oleva täysin tuhoutuneeksi ilmoitettu ala.

 

Luomuviljaa tuotettiin yhteensä 83 miljoonaa kiloa. Määrä on 2,2 % Suomen koko viljantuotannosta.

  • Luomuvehnän sato oli 15,3 miljoonaa kiloa eli 1,7 % koko vehnäntuotannosta.
  • Luomurukiin sato oli 5,1 miljoonaa kiloa eli 7,8 % koko rukiintuotannosta.
  • Luomuohran sato oli 6,6 miljoonaa kiloa eli 0,4 % koko ohrantuotannosta.
  • Luomukauran sato oli 38,6 miljoonaa kiloa eli 3,5 % koko kaurantuotannosta.
  • Luomuviljan pinta-alasta 10,7 % korjattiin tuoreviljana.

Luomuvalkuaiskasvit

  • Luomuseoskasvuston (valkuaiskasvi + vilja) sato oli 12,7 miljoonaa kiloa, mikä on lähes kolme miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän.
  • Luomuhärkäpavun sato oli 3,4 miljoonaa kiloa eli 15,9 % koko härkäpaputuotannosta.
  • Luomuherneen sato oli 1,4 miljoonaa kiloa eli 16,3 % koko hernetuotannosta.
  • Luomurypsin tuotanto oli  1,7 miljoonaa kiloa eli 3,3 % koko rypsin tuotannosta.

Lisätietoja Tike:  Luomusato vuonna 2012