Voivatko eloperäiset jäteaineet vaikuttaa haitallisesti maan toimintaan?

Ruotsin maatalousyliopiston mikrobiologian laitoksen tutkimuksessa tutkittiin erilaisten orgaanisten aineiden vaikutusta maan mikrobiston aktiivisuuteen. Tulokset osoittavat, että monet eloperäiset aineet ehkäisevät typenkierrolle tärkeiden mikrobien aktiivisuutta maassa. Jäteaineiden vaikutus riippuu suuresti siitä, minkälaisen biologisen käsittelymenetelmän jäteaine on läpikäynyt.

Typen kiertoon osallistuvien mikrobien toimintaa ehkäisivät mm. puhdistamoliete, kuumentamalla hygienisoitu mädätysjäte ja sian kuivikelanta. Kompostilla ja naudan kuivikelannalla ei tässä kokeessa todettu olevan ehkäisevää vaikutusta tähän viljelyn kannalta hyödylliseen mikrobien toimintaan. Erot tulivat hyvin selvästi esiin, kun käytettiin ylisuuria lannoitemääriä. Mikrobit ovat sopivia mittareita ilmaisemaan muutoksia maan ekosysteemissä.

Periaatteessa kaikilla eloperäisillä aineilla on positiivinen vaikutus maan biologiseen aktiivisuuteen, koska ne lisäävät maahan multavuutta. Mutta ne voivat myös sisältää haitallisia ja myrkyllisiä aineita, jotka voivat häiritä maan toimintaa. Haitallisia vaikutuksia ei useinkaan havaita, koska edulliset vaikutukset peittävät ne alleen.

Tutkimus kuuluu osana laajempaan kokonaisuuteen ”Eloperäiset jätteet – Resurssi vai riski kestävälle maataloudelle”. Tässä ruotsalaisessa tutkimusohjelmassa työskentelee 25 tutkijaa. Hankekokonaisuutta rahoittaa SLU ja Formas

Hallin, S. ja Schnuerer, A. 2002

Voivatko eloperäiset jäteaineet vaikuttaa haitallisesti maan toimintaan?

Kan restprodukter från organisk avfall skada odlingsmark? Forskningsnytt 2, 2002, Ss. 8-9.
http://www.cul.slu.se/information/publik/
fnytt2002/fnytt202.pdf