Tutkimus

 • Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo viljelyssä määritetty 17.4.2016
  Ekosysteemipalvelut, joita maatalous tuottaa, mukaanlukien peltojen reuna-alueet, ovat tärkeitä elintarvikkeiden ja kuitujen kestävälle tuotannolle. Uusi-seelantilaiset tutkijat ovat määrittänyt arvot kahdelle ekosysteemipalvelulle – biologinen tuholaisten hallinta ja typen vapautumiselle maan eloperäisestä aineesta. Ekosysteemipalvelujen arvoa ei ole aikais […]
  Jukka Rajala
 • Hormonihäiritsijöistä 157 miljardin euron SOTE-kustannukset EU:ssa 17.4.2015
  Hormonihäiritsijöinä toimivista kemikaaleista aiheutuu EU:ssa 150 miljardin kustannukset yhteiskunnalle sosiaalisina kustannuksina. Hormonitoimintoihin haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja ovat monet torjunta-aineet, muovien pehmentimet, niitä on myös kosmetiikassa, hiusväreissä ja osa lääkkeistä. Laaja tutkimus julkaistu The Journal of Clinical Endocrinolo […]
  Jukka Rajala
 • EASAC: Ekosysteemipalvelut maataloudessa arvokkaita, neonikotinoidit uhkana 16.4.2015
  Neonikotinoidien rutiiniomaista käyttöä siementen peittaamiseen ei tulisi sallia. Ei varsinkaan kukkiville kasveille, jotka tuottavat mettä ja siitepölyä. Tähän tulokseen on tullut EU-komission tilauksesta raportin laatinut asiantuntijaryhmä. Raportin julkistamistilaisuus pidettiin Brysselissä 13.4.2015. Kimalaiset ja muut hyötyhyönteiset, jotka rajoittavat […]
  Jukka Rajala
 • Rikkakasvien torjunta-aine atratsiini kastroi sammakot ja muuttaa niitä naaraiksi 28.1.2015
  Rikkakasvien torjunta-aine atratsiini tekee sammakkokoiraista lisääntymiskyvyttömiä ja voi muuttaa koiraat jopa munimaan pystyviksi naaraiksi. Artratsiinin jäämät ovat erittäin yleisiä peltojen lähistöjen vesistöissä. Ne saattavat olla merkittävä tekijä sammakoiden maailmanlaajuiseen vähenemiseen. Häiriöitä sukupuolisessa toiminnoissa Atratsiini on yksi ylei […]
  Jukka Rajala
 • Luonnonvarojen kulutus ylitti tänä vuonna luonnon kantokyvyn 19.8.2014 20.8.2014
  Ihmiskunta on käyttänyt 19.8. mennessä kaikkia maapallolla tämän vuoden aikana syntyviä luonnonvaroja vastaavan määrän luonnonvaroja. Muutos on ollut nopea. Vielä vuonna 1961 maapallon ihmiset käyttivät vuodessa vain 3/4 maapallolla vuoden aikana syntyvistä resursseista. Nykyisellä luonnonvarojen käytöllä tarvittaisiin yli 1,5 maapalloa tuottamaan kestävästi […]
  Jukka Rajala
 • Ravitsemusekologian perusteos päivitetty 18.1.2013
  Köyhyydellä, ylipainolla ja ilmastonmuutoksella ja monilla muilla maailmanlaajuisilla aikamme ongelmilla on suoria tai epäsuoria yhteyksiä ravitsemukseen. Yksinkertaiset ratkaisut, jotka eivät ota huomioon ongelmiin vaikuttavia moniavuorovaikutuksessa keskenään olevia eri tekijöitä, eivät johda toivottuihin tuloksiin.  Ne voivat jopa pahentaa ongelmia tai lu […]
  Jukka Rajala
 • Luomututkimusseminaarissa toteutuivat avoimuus, kriittisyys ja yhteistyö 7.11.2012
  Mikkelissä järjestettiin 1.-2. marraskuuta kansainvälinen tieteellinen seminaari, Scientific Seminar on Organic Food 2012. Järjestäjinä toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus sekä Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö. Seminaariin saapui […]
  luomufi
 • Luomutuottajan elämäntilanne sanelee ehdot tilan kehittymiselle 28.8.2012
  Tulevaisuuden tuottaja verkostoituu aktiivisesti Tulevaisuuden luomutuottaja on aktiivinen ja kouluttautunut eteenpäin katsova nuori tai jäähdyttelevä eläkeikää odottava tukioptimoija. Monipuolinen verkostoituminen muiden tuottajien kanssa sekä yhdistyminen kasvi- ja eläintilojen kesken nousee yhä tärkeämmäksi  tulevaisuuden luomutuottajalla. Tiedot ilmenevä […]
  luomufi
 • Kolmen yliopiston yhteishankkeessa tutkitaan luomun yhteiskunnallista arvostusta 19.6.2012
  Vihreän talouden valtavirtaistuminen – luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen -tutkimushankkeessa tarkastellaan kestävään talouteen ja luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tutkimus avaa uusia kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeitä näkökulmia kestävän talouden mahdollisuuksiin ja jänn […]
  luomufi
 • Luomuinstituutti ja eteläsavolaisten luomukoulutus käynnistyvät uusilla hankkeilla 10.4.2012
  Ruralia-instituutissa on alkanut 1.3.2012 Luomuinstituutin käynnistäminen -hanke, joka luo luomuinstituutin rakenteellisen mallin ja tukee tieteestä tiedottamista. Toinen Ruralian koordinoima luomuun ja luomuinstituuttiin liittyvä hanke käynnistyi 1.4.2012. Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -valmennusohjelma on eteläsavolaisille suunnattu koulutushanke. Luomu […]
  luomufi