‘Alkutuotantomuuta’ arkisto

Maan kasvukunnon vaikutus kasvuun ja ravinteiden ottoon maitotilan nurmiviljelyssä

Maan kasvukunto vaikuttaa suuresti maan ominaisuuksiin ja edelleen kasvien kasvuun. Sekä lannoituksessa lisättyjen ravinteiden että maan omien ravinnevarojen hyväksikäyttöön vaikuttaa oleellisesti maan rakenne ja muu kasvukunto.

Maan kasvukunnon ja ravinteiden oton merkitystä maitotilan viljelyssä valottaa erikoissuunnittelija Jukka Rajalan laatima PP-esitys, joka sisältää runsaasti havainnollisia kuvia.

 

 

Lue lisää »

Maan kasvukunnon arviointi tilalla

Maan kasvukuntoon vaikuttavat monet eri tekijät. Tilan peltojen maalajit määrittävät lähtökohdat viljavuudelle. Käytetty viljelytekniikka vaikuttaa oleellisesti. Samoin työtekniikka. Viljelijä on tilalla se, joka suunnittelee ja toteuttaa maan kasvukuntoon vaikuttavat toimenpiteet pelloilla.

Harjoittele tilan peltojen kasvukuntoa ja siihen vaikuttavia tekijöiden merkitystä oheisen harjoitustehtävän avulla, jonka on laatinut erikoissuunnittelija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista Lue lisää »

Luomusadot tilastoitu vuodelta 2011

Luomuviljaa tuotettiin vuonna 2011 yhteensä 82 miljoonaa kiloa. Määrä on 2 % Suomen koko viljantuotannosta ja yli 2 miljoonaa kiloa enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Luomurukiin sato oli 8 miljoonaa kiloa eli 9 prosenttia rukiintuotannosta. Tiedot ilmenevät Matilda maataloustilastoista Luomusatotilasto 2011 -tutkimuksesta. Lue lisää »

Piiriojien kunnostus ja täydennyssalaojitus

IMG_0205 – KopioPellon kuivatuksessa on tärkeää reunaojien kunto. Tasaisilla lohkoilla pellon muotoilu, notkelmien tasaaminen ja täyttäminen ovat tärkeitä toimia pellon peruskunnostamiseksi.

Toisinaan tarvitaan myös salaojituksen parantamista ja täydennyssalaojitusta.

Näihin kysyksiä valottaa erikoissuunnittelija Jukka Rajala  LuomuTIETOverkolle laatimassaan esityksessä. Lue lisää »

Lannoitus, ravinnetaseet ja maatalouden vesistökuormitus

Miten ravinnetaseet ovat Suomessa kehittyneet?  Miten käytettyjen lannoitteiden ravinteiden hyväksikäyttöä voitaisiin parantaa?
Miten ravinnepäästöjä vesistöihin voitaisiin vähentää?

Ravinnetaseiden kehityksestä Suomessa ja taseiden parantamismahdollisuuksista kertoo diaesitys, jonka on laatinut professori Eila Turtola MTT:ltä  LuomuTIETOverkkoon. Lue lisää »

Omenalajikkeita luomuviljelyyn

Luomuomenanviljelyssä tarvitaan omenaruvenkestäviä lajikkeita. Alan  opettajana ja yrittäjänä aiheeseen perehtynyt Anssi Krannila Hirvensalmelta kertoi LuomuTIETOverkolle millaisia vaihtoehtoja on olemassa. Esitys tarjotaan nyt multimediana kaikille kiinnostuneille. Lue lisää »

Lihaketju nousuun

Lihaketju nousuun – eteläsavolaisen lihaketjun kehittämisseminaari  kokosi runsaasti kiinnostuneita tuottajia kuuntelemaan ja keskustelemaan lihantuotannon kehittämisestä. LuomuTIETOverkko julkaisee tässä muutaman puheenvuoron seminaarista.

Lue lisää »

Tavoitteena korkea elinikäistuotos

Juvalla Etelä-Savossa vietettiin Lucian päivää 2011 juhlimalla satatonnarin arvonimen saavuttanutta Ayshire-lehmä Luciaa. Lehmä on nyt 14 – vuotias ja se on poikinut 12 vasikkaa. Neljä vasikoista on tyttäriä, joista yksi Upea, oli mukana emänsä Lucian-päivän juhlakulkueessa. Lucia on kymmenen ensimmäisen luomulehmän joukossa, jotka ovat nousseet lehmien korkean elinikäistuotoksen eliittiin. Lue lisää »

Laiduntaminen luonnonmukaisessa tuotannossa

Laiduntaminen vahvistaa luomun imagoa, koska se on luonnonmukaisinta märehtijöiden ruokintaa, joka lisää eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Laiduntaminen tarjoaa eläimille mahdollisuuden lajinmukaiseen käyttäytymiseen, jalat vahvistuvat, ja eläimet saavat vitamiineja laidunrehusta ja auringon valosta. Laidunrehun tuotantokustannus/rehuyksikkö on säilörehua alhaisempi, sulavampi laidunrehu lypsättää hyvin. Laiduntaminen on myös monimuotoisuutta lisäävä tekijä, joka mahdollistaa elinympäristöjä monille lajeille.

Eeva Kuusela on laatinut Tietokortin laiduntamisesta luomutuotannossa.

Lue lisää »

Suunnittelu tärkeintä luomusianlihan tuotannossa

Parasta luonnonmukaisessa tuotantotavassa on se, että voi ottaa perinteiset maamiestaidot käyttöön. Luomussa on hyvä mahdollisuus kokea onnistumisen iloa. Ykkösasia on suunnittelu. Toisena tulee valmius kehittää omaa tuotantotapaansa koko ajan. Näin toteaa 200 emakon yhdistelmäsikalaa pyörittävä Kari Nyman.
Kokemuksia Nymanin OY:n ja Kimmo Rantasen luomusikatiloilta LuomuTIETOverkkoon keräsi Katja Mahal. Lue lisää »