‘Alkutuotantotutkimus’ arkisto

JaloJäte

Elintarviketjussa on runsaasti vajaahyödynnettyjä jätteitä ja sivuvirtoja. Toisaalta energian ja lannoitteiden hinnat nousevat ja yritykset kohtaavat yhteiskuntavastuuseen ja ympäristönsuojeluun liittyviä velvoitteita. Helena Kahiluoto MTT:ltä kertoi luomupäivässä millaisia ratkaisuja JaloJäte -hanke on hakenut tähän tilanteeseen.

Lue lisää »

Kannattaako luomutuotanto?

Jukka Tauriainen MTT:ltä kertoi luomupäivien yleisölle kannattavuuskirjanpitojärjestelmän kautta saadusta tiedosta. Luomu kannattaa tavanomaista tuotantoa paremmin. Nyt esitys tarjotaan verkkoluentona. Lue lisää »

Luomutuotanto kannattaa (tutkimustiivistelmä)

Vuonna 2011 luomutilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan olevan 0,60 ja tavanomaisten tilojen 0,37. Luomutilat saavuttavat siis 60 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteistaan eli yrittäjäperhe saa työtunnilleen 8,5 euron palkan ja omalle pääomalle 4,2 prosentin koron. Tavanomaisessa tuotannossa joudutaan tyytymään 5,3 euron tuntipalkkaan ja 2,3 prosentin korkoon omalle pääomalle. Lue lisää »

Luomun mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hallinnassa

Noin kolmasosa maailman kasvihuonekaasupäästöistä liittyy maatalouteen. Maapallon kasvava väestö tarvitsee ruokaa. Maataloutta ei voida supistaa, mutta sen täytyy muuttua. Luomulla voi vaikuttaa merkittävällä tavalla maatalouden ja ilmastonmuutoksen suhteeseen.

Sveitsiläisen luomututkimuslaitoksen FiBL:n johtaja Urs Niggli piti luomupäivässä 9.11.2011 luennon luomun mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hallinnassa. LuomuTIETOverkko tarjoaa tämän esityksen tallennettuna. Lue lisää »

The potential of organic agriculture for coping with global warming

At least one third of global greenhouse gas emissions are related to agriculture. Dramatic implications are expected for global agriculture and food supply.  Organic agriculture has potential for preventing climate change. It can also help in adaption.

Lue lisää »

Organic agriculture: Fit for the Challenges of the Future?

Conventional agriculture “simply is not the best choice anymore today” the UN Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter stressed. “A large segment of the scientific community now acknowledges the positive impacts of agro-ecology on food production, poverty alleviation and climate change mitigation – and this is what is needed in a world of limited resources[1].” Lue lisää »

Luomu menestyy Euroopassa

Sveitsiläisen luomututkimuslaitos FiBL:n johtaja Urs Niggli piti Suomenvierailullaan luennon luomun menestyksestä Euroopassa. Sveitsiläiset käyttävät luomuostoksiin keskimäärin 173 euroa vuodessa, suomalaiset vain 14 euroa. Itävallassa hallitus asetti EU:hun liityttäessä tavoitteeksi, että viljelyalasta olisi 20 % luomussa vuonna 2010. Tavoite myös saavutettiin vuonna 2010. Saksassa ja Itävallassa on kummassakin noin 20 000 luomutuottajaa.

Lue lisää »

Luomupäivän 9.11. diaesitykset

Kiitos luomupäivään osallistuneille! Luomupäivän esitykset ovat ladattavissa tältä sivulta. Sivulta löytyvät kaikki Luomupäivän diaesitykset. Diaesityksen ja äänen sisältävät multimediaversiot löytyvät noin puolesta esityksiä. Lisäksi joistakin esityksistä on julkaistu myös kirjalliset tiivistelmät.  Löydät linkit näihin materiaaleihin ja artikkeleihin alla olevasta luettelosta. Lue lisää »

Luomumaatalous vastaus tulevaisuuden haasteisiin?

Luomumaatalous voi vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen,  biodiversiteetin vähenemiseen sekä maatalouden ympäristövaikutuksiin. Luomumaatalouden kehitystä edistäviä päätekijöitä ovat kuluttajat,  maatalouden ympäristö-ohjelmat, yhteiskunnan positiivinen perusasenne ja  hallitusten kehittämisohjelmat sekä tutkimus ja tiedonlevittäminen. Luomumaatalouden mahdollisuuksista vastata kestävyyden haasteisiin ja luomun kehittämisestä Keski-Euroopassa kertoi johtaja Urs Niggli Sveitsin luomututkimuslaitokselta Luomupäivässä 9.11.2011 Mikkelissä.

.

Lue lisää »

Luomunuorikkokasvatus ja luomurehujen riittävyys

Koska EU-tason yhteiset luomunuorikoiden tuotantotapaohjeet eivät ole vielä valmistuneet, on Suomessakin ollut mahdollista kasvattaa kananuorikot luomukanalaan poikkeusehdoin: Vuoden 2011 loppuun saakka on mahdollista hankkia alle 18 viikon ikäisiä nuorikoita tavanomaisesta tuotannosta edellyttäen, että poikaset ruokitaan luomurehulla ja niiden lääkinnässä noudatetaan luonnonmukaisen tuotannon ohjeita. Lisäksi edellytetään, että luomutuottaja tekee kirjallisen sopimuksen poikaskasvattajan kanssa. Lue lisää »