‘Yleistäuutiset’ arkisto

Luomuala uskoo kasvuun: Toimiva arvoketju kaipaa lisää luottamusta

Luomumarkkina kasvaa nyt ripeästi ja luomuala uskoo kasvun jatkuvan myös lähivuosina. Toimijat kokevat olevansa hyvin sitoutuneita ketjun kehittämiseen, mutta epäilevät muiden sitoutumista. Luottamusta toimijoiden välille tarvitaan lisää kasvun varmistamiseksi. Nämä tulokset ilmenevät ProLuomun tilaamasta Luomun ketjubarometri- tutkimuksesta. Lue lisää »

Luomuala on kiinnostava kasvuala

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuudessa perjantaina 30.3. julkistettiin ministeriön suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuore selvitys luomualan kehittämiskeinoista. Luomuala on kiinnostava kasvuala, minkä totesi myös tilaisuuden avannut maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. ProLuomu ry tavoittelee Marja-Riitta Kottilan johdolla luomuruuan lisäämistä ruokapöydissä. Lue lisää »

MMM: Luomutuotannon tavoitteeksi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä

Luomualan reipas kasvu on maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena. Ministeriö julkisti maaliskuun lopussa suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuoreen selvityksen luomualan kehittämiskeinoista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen aikoo viedä ministeriön linjaukset hallituksen käsittelyyn lähitulevaisuudessa. Lue lisää »

Miten Itämerta rehevöittävät ravinteet saadaan hyötykäyttöön? Ota kantaa 15.4. saakka

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan ravinteiden kierrätyksen ohjelmaa. Sen tavoitteena on, että erityisesti fosfori- ja typpipäästöt Itämereen vähenevät selvästi ja että Itämeren tila olisi hyvä. Kansalaisilta toivotaan Otakantaa.fi -foorumilla näkemyksiä siitä, miten ravinteet saadaan paremmin hyötykäyttöön. Keskustelu on auki 15.4. saakka. Lue lisää »

Sveitsin COOP maailman kestävin kauppaketju

Sveitsiläinen osuuskauppa COOP on arvioitu maailman kestävimmäksi vähittäiskauppaketjuksi. Coopilla on pitkän tähtäimen kestävän kehityksen strategia. Käytännön toimenpiteet kattavat kauppaketjun kaikki osa-alueet.

Coopin toiminnasta kestävyyden edistämiseksi kertoi ketjun viestintäjohtaja Simona Matt BioFach-kongressissa Nuernbergissä 15.2.2012. Lue lisää »

Kestävyys BioFach-messujen teemana

Vuoden 2012 Biofach luomumessut Saksan Nuernbergissä tarjosivat laajan läpileikkauksen luomutuotteiden tarjonnasta ja runsaasti luentoja eri aihepiireistä. Vuoden 2012 teemana oli kestävä kehitys ja luomu. Kestävyyttä käsiteltiin kolmen päivän aikana monissa kongressin osioissa useilta eri näkökulmilta.
Lue lisää »

Luomun aitouden todentamiseen analyysimenetelmia

Euroopanlaajuisessa tutkimuksessa jäljitetään seuraavat 3 vuotta erityisesti luomutuotteille ominaisia kemiallisia sormenjälkiä ”Fast methods for authentication of organic plant based foods” (AuthenticFood) -tutkimushankkeessa. Luomutuotteiden osalta onkin koettu tarpeelliseksi lähteä kehittämään luomun aitouden varmistavia menetelmiä, ns. aitousindikaattoreita. Suomesta tutkimusryhmässä ovat mukana  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat. Lue lisää »

Huoltovarmuus luomutuotannon vahvuus

Huoltovarmuuden varmistamista yhteistyössä eri tahojen kanssa kehitetään. Kriisitilanteisiin on valmistauduttava etukäteen ja elintarvikehuollon toimivuus on yksi tärkeimmistä asioista varmistaa, myös pidemmissä kriiseissä. Tällöin fossiilisten polttoaineiden saanti ja ulkomaankauppa voivat häiriintyä merkittävästi tai jopa pysähtyä.

Luomutuotannossa käytetään biologista typensidontaa, viljelykiertoa ja eloperäisiä lannoitteita eikä tuotanto ole riippuvainen ostolannoitteista. Tämä on merkittävää huoltovarmuuden kannalta, sillä ostolannoitteet tulevat suureksi osaksi ulkomailta ja ne tuotetaan käyttäen merkittäviä määriä fossiilisia polttoaineita, tähdentää Luomuliitto tiedotteessaan. Lue lisää »

50 prosenttia luomuun vuoteen 2030 mennessä?

Maabrändityöryhmä asetti tavoitteeksi nostaa Suomen luomuviljelyalan puoleen koko viljelyalasta vuoteen 2030 mennessä. MTT:n tuoreen Luomu 50 -raportin mukaan tämä edellyttäisi luomuviljelyn lisääntymistä kymmenen prosentin vuosivauhdilla. Tehokas luomutuotanto ja ravinnetalous vaatisivat myös kasvin- ja kotieläintuotannon kiinteämpää vuorovaikutusta.

Luomuviljely on saavuttanut Suomessa jo varsin vankan jalansijan ja tuotantopinta-ala on noin kahdeksan prosenttia kokonaisviljelyalasta. Luomutuotteiden markkinaosuus on kuitenkin vain prosentin luokkaa, mikä viittaa siihen, että tuotantoketju ei toimi ongelmitta. Lue lisää »

IFOAM:in kannanotto geenitekniikkaan ja geenimuunneltuihin organismeihin

Geenitekniikan käyttöönotto maataloudessa on tuonut luonnonmukaiselle liikkeelle uusia haasteita. Maailmanlaajuinen luomualan kattojärjestö IFOAM (International Federation of Organic Agriculture)  on julkaissut kannanoton koskien geenitekniikkaa ja geenimuunneltujen organismien käyttöä elintarvikesektorilla. Kannanoton tarkoituksena on luoda IFOAM:ille ja sen sisäisille elimille yhtenäinen kanta geenitekniikkaan ja ohjata IFOAM:in jäseniä heidän omien kannanottojensa kehittämisessä. Kannanottoon voidaan tutustua suomenkielellä. Lue lisää »