Luomututkimusaiheet tärkeysjärjestykseen EU:ssa

TP Organics priorisoi luomututkimusaiheet EU:n 7. puiteohjelmahakua varten.  TP Organics on euroopanlaatuinen luomualan tutkijaverkosto, joka on laatinut luomualalle luomututkimusohjelman.

TP Organics sai pyynnön asettaa tutkimusaiheet tärkeysjärjestykseen 7. EU:n puiteohjelmahakua varten. Jotta todelliset tutkimustarpeet saataisiin selville, TP Organics järjesti heinä-syyskuussa julkisen kuulemisen tutkimustarpeista jäsentensä ja luomutoimijoiden parissa. Kuulemisessa esiinnousseet tutkimusaiheet on nyt listattu. Lue lisää »

Luomuviljan markkinakatsaus syyskuu 2010

Luomuviljan hinnan nousu maltillista
Luomuviljan hinta on noussut tämän alkusyksyn aikana hitaammin kuin tavanomaisen viljan hinta (pl kaura). Normaalisti luomuviljan hinta on ollut noin 30 % parempi kuin tavanomaisen viljan. Hintakehitykseen vaikuttavat viime kevättalvella tehdyt tuotantosopimukset sekä markkinoilla liikkuvan viljan ja sitä kautta kilpailun vähäisyys. Lue lisää »

Nurmi- ja apilasäilörehujen korjuuajan vaikutus lehmien ravintoaineiden saantiin ja maidontuotantoon

Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri kasvuasteilla korjattujen toisen sadon timotei- nurminatasäilörehun ja ensisadon puna-apilasäilörehun vaikutusta lypsylehmien rehujen syöntiin, ravintoaineiden saantiin ja maidontuotantoon. Vertailuruokinnoilla käytettiin ensisadon timotei-nurminatasäilörehuja.

Työhön sisältyi kolme koetta, joissa tehtiin yhteensä neljä ensisadon ja neljä jälkisadon timotei-nurminatasäilörehua ja kaksi ensisadon puna-apilasäilörehua kussakin yhteydessä kahdella kasvuasteella. Säilörehuja tutkittiin maidontuotantokokeessa ja kahdessa ravitsemusfysiologisessa kokeessa. Lue lisää »

Puna-apila lypsättää lehmiä hyvin

Puna-apilaa sisältävä säilörehu maittaa hyvin lehmille ja nostaa niiden maitotuotosta. MTT:ssä tehdyssä väitöstutkimuksessa havaittiin myös, että loppukesällä tehty timotei-nurminatasäilörehun tuotantovaikutus jää alkukesällä tehtyä rehua pienemmäksi.

Tutkija Kaisa Kuoppala sanoo, että puna-apilan käyttöä säilörehun raaka-aineena kannattaisi lisätä selvästi.  Puna-apila säilörehuseoksessa on lisännyt usein syöntiä ja varsinkin tuotosta, hän korostaa. Lue lisää »

Krunex Oy:n suurkeittiö avattu Juvalla

Krunex tavoittelee luomuvalmisruokien markkinajohtajuutta. Yrityksen uusien toimitilojen vihkiäisjuhlassa korostettiin Luomu- ja lähiruuan yhteistyön tiivistämien tärkeyttä. Laadukkaat suomalaiset raaka-aineet tulee voida käyttää lähellä alkutuotantoa, sanoi juhlapuheessaan elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Lue lisää »

Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän etsintä loppusuoralla

WWF Suomen ja MTK:n kilpailu vuoden 2010 ympäristöystävällisimmän viljelijän löytämiseksi Suomesta on loppusuoralla. Kilpailu on osa laajempaa WWF:n ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin kilpailua Itämeren ympäristöystävällisimmästä viljelijästä. Palkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisistä viljelymenetelmistä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia pienentävien viljelymenetelmien käytössä. Lue lisää »

Luomuruoka kasvaa suurkaupungin katoilla

New Yorkin suurkaupungissa viljelijät katselevat ylöspäin etsiessään paikkaa, missä viljellä vihanneksia ja marjoja. Suurkaupungin talojen kattojen muuttaminen puutarhoiksi helpottaa myös asukkaiden ruokahuoltoa.

Brooklyn Grange on luomupuutarhayritys, jonka 40 aarin viljelykset sijaitsevat suuren rakennuksen katolla. Lue lisää »

Luomussa mansikat parempia ja maa viljavampaa osoittaa tutkimus USA:sta

Luomuna ja tavanomaisesti mansikkaa viljelevien tilojen ja satojen vertailu osoitti, että luomumansikat olivat maukkaampia, ravitsevampia ja maa oli viljavampaa sekä monimuotoisuus maassa oli tavanomaista suurempi. Tutkimus tehtiin Washingtonin valtionyliopistossa vertailemalla 13 luomu- ja tavanomaista Kaliforniassa mansikkaa viljelevää tilaa toisiinsa. Lue lisää »

Luomusikatilalla eläinten hyvinvointi Ruotsin huippua

Ruotsin osuuskauppa Coop:n vuosittain jaettava 10 000 euron Änglamark-palkinnon saajaksi valittiin tänä vuonna Maria ja Anders Engvallin Forsan tila. Kilpailun teemana oli tänä vuonna eläinten hyvinvointi maataloudessa.  Ehdokkaita kilpailussa oli 126, joista 12 valittiin loppukilpailuun. Lue lisää »

Sikahyvä kohtelu maksaa itsensä takaisin tuotoksessa

Tuotantoeläinten tuotosta ja hyvinvointia pyritään edistämään tuotantotiloilla monin eri keinoin ja investoinnein. Tärkein yksittäinen eläinten hyvinvointiin vaikuttava tekijä on kuitenkin tuottaja itse: useissa tutkimuksissa on havaittu, että tuottajan asennoitumisella ja käyttäytymisellä eläimiä kohtaan on merkitystä eläinten hyvinvoinnin ja tuotoksen suhteen. Miten tuottajan sitten pitäisi asennoitua päästäkseen hyviin tuotostuloksiin? Lue lisää »