Hyvinsyöjä ajattelee sekä itseään että ympäristöään

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma Sre Hyvinsyöjä-kampanjan vastuullisten ruokavalintojen tekemiseksi.  Hyvinsyöjiin liittynyt saa keinot vaatia koko ruokaketjulta enemmän – muun muassa tietoa ruoan alkuperästä. Hyvinsyöjä voi valinnoillaan ja vaatimuksillaan muuttaa maailmaa mausta tinkimättä. Luomu on arvovalinta hyvinsyöjän ruokalautaselle. Lue lisää »

Luomuketju – malli ketjun toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta

Kestävä ruuan tuotanto kiinnostaa yhä enemmän kuluttajia, tarjontaketjun toimijoita ja muita sidosryhmiä. Yhtenä osoituksena tästä on luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden (luomutuotteiden) kasvanut kysyntä ja tarjonta. Luomutuotteiden osuus ruuan kokonaismarkkinasta on kuitenkin toistaiseksi pieni, erityisesti Suomessa, jossa luomutuotteiden osuus on vain noin prosentti ruuan kokonaismarkkinasta.

Lue lisää »

Apilanurmen, typensidonnan ja maan ravinnepitoisuuksien vaihtelu pellolla

Luonnonmukaisen viljelyn perustan muodostaa palkokasvien biologinen typensidonta, johon tarkoitukseen Suomessa viljellään eniten puna-apilaa (Trifolium pratense) monivuotisissa nurmissa heinien kanssa seoksena. Nurmen apilapitoisuuden mittaaminen on tärkeää nurmen korjuuajankohdan optimoimiseksi sekä apilan typensidonnan määrän selvittämiseksi esimerkiksi ravinnetaseiden laskemista varten. Apilapitoisten nurmien apilapitoisuudet vaihtelevat erittäin paljon pellon sisällä, joten nurmen apilapitoisuuden arvioiminen on vaativaa.

Lue lisää »

Luomuruokaa Helsingin päiväkoteihin 50 prosenttia vuonna 2015

Helsingin kaupunki aikoo nostaa luomuruoan osuuden päiväkodeissa 50 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Helsinkiä kehitetään suomalaisen ruokakulttuurin edelläkävijäksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuun lopulla Helsingin kaupungin ruokakulttuurityöryhmän ehdotukset, joilla Helsinki pyrkii pienentämään ruokaketjun ekologista jalanjälkeä, elvyttämään tori- ja hallitoimintaa, nostamaan ruoan laatua, korostamaan hyvää makua ja vahvistamaan Helsingin identiteettiä ruokakulttuurin keinoin. Lue lisää »

Tuore raportti selvittää luomuruoan jatkojalostuksen haasteita

Elintarviketeollisuus vaatii luomutuotteilta pitkää säilyvyyttä, vaikka kuluttajat arvostavat ennen muuta makua ja terveellisyyttä.

Luomuelintarvikkeiden kysyntä kasvaa voimakkaasti Euroopassa. Esimerkiksi jatkojalosteiden valikoimat monipuolistuvat nopeasti. Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health -hankkeessa kansainvälinen tutkijaryhmä etsi elintarvikkeiden laadun kannalta kriittisiä pisteitä koko elintarvikeketjun osalta. Lue lisää »

Luomutuotanto kestävyyden veturi, mutta kehitettävääkin riittää

Luonnonmukaiset ruokajärjestelmät tarjoavat selkeitä etuja ja parannuksia nykyiseen maatalouteen, kun kehitetään maataloutta kestävämmäksi.  Luomutuotannossa on kuitenkin edelleen vielä paljon kehitettävää. Tarvitaan  enemmän keskustelua yhteiskunnan, yritysmaailman ja tutkimuksen välillä, jotta yhteiskunnan tavoitteet voidaan saavuttaa. Näin sanoi professori Erik Steen Jensen Ruotsin maatalousyliopistosta (SLU) esitelmöidessään Päivitä tietosi Luomusta- seminaarissa Mikkelissä 28.7.2010. Lue lisää »

Luomuseminaari kokosi koko luomukentän

Päivitä tietosi luomusta! -seminaarissa 28.7.2010  oli yhteensä yli 150 osallistujaa.

Mikkelissä järjestetyssä seminaarissa esiintyi 27 eri alojen luomuasiantuntijaa. Seminaari kokosi yhteen monipuolisen joukon yrittäjiä, viljelijöitä ja vaikuttajia. Seminaarin puheenjohtajana toimi kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Anne Kalmari.

Aamupäivän osiossa seminaarin pääpuhuja, professori Erik Steen Jensen Ruotsin maatalousyliopistosta (SLU) käsitteli kestävyyttä luomutuotannossa. Jensen on perehtynyt erityisesti kestäviin tuotantojärjestelmiin ja luomutuotantoon  sekä niiden kehittämiseen. Lue lisää »

Mikkeli näyttää esimerkkiä kestävissä elintarvikehankinnoissa

Mikkeli on ensimmäinen kaupunki, jonka ruokapalvelu liittyi kokonaisuudessaan uusittuun Portaat luomuun- ohjelmaan. Näin luomutuotteita syödään Mikkelin päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa, palvelutaloissa sekä ateriapalvelun kautta myös vanhusten kodeissa.

Kaikkiaan 64 Mikkelin seudun keittiöitä saa seinälleen Portaat luomun -diplomin; näistä 9 keittiötä on portaalla 3 ja loput portaalla 2. Yhteensä näissä keittiössä valmistetaan päivittäin noin 8 600 ateriaa. Lue lisää »

Luomuruokaa 15 % Norjan puolustusvoimiin vuoteen 2012

Norjan sotilaat syövät nykysin 5 prosenttia luomuruokaa.  Mutta nyt Norjan puolustusvoimat tekevät suursatsauksen nostaakseen luomuruoan osuuden 15 prosentiin vuoteen 2012 mennessä. Toimenpide on osa puolustusvoimien ympistöohjelmaa.

Olemme asettaneet selkeän tavoitteen toiminnallemme. Se tekee käytännön toiminnan helpommaksi huoltovarmuuden ja ympäristön huomioonottamisen kannalta. Puolustusvoimat tulee tekemään jatkossakin töitä ympäristönäkökohtien paremmin huomioonottamiseksi. Näin sanoo puolustusministeri tiedotteessaan. Lue lisää »

Maan tarkastelu paljastaa kasvukunnon

Maan kasvukuntoa voidaan selvittää tarkastelemalla maata aistinvaraisesti pellolla. Lapiolla kaivetaan peltomaasta näyte, josta tehdään erilaisia havaintoja.

Seuraavassa diaesityksessä havainnollistetaan erilaisia kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä valokuvien avulla.

Maanäytteet otettiin ja havainnot tehtiin kahdella etelä-savolaisella lypsykarjatilalla säilörehunurmista kesäkuun alussa vuonna 2010. Lue lisää »