‘kestävä kehitys’ arkisto

Kimalaiskannat vähentyneet voimakkaasti Pohjois-Amerikassa

Yhdysvaltalaistutkijat ovat vahvistaneet useiden kimalaislajien kantojen pienentyneen dramaattisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Ensimmäinen Yhdysvallat laajasti kattava tutkimus osoitti, että neljä lajia on harvinaistunut huolestuttavasti tai puuttuu kokonaan aiemmilta esiintymisalueiltaan. Tutkijoiden mukaan taantuvien kimalaislajien geneettinen monimuotoisuus on alempi ja myös loistartunnat ovat niissä yleisempiä kuin vakailla lajeilla. Mitään varmaa syytä kantojen romahtamiselle ei voitu osoittaa. Lue lisää »

Maabrändin luomutavoite on saavutettavissa

Maabrändityöryhmän viime vuonna esittämä tavoite luomutuotannon lisäämiseksi on saavutettavissa. Suomesta voi tulla Euroopan johtavia luomumaita, uskoo luomuselvitystä tehnyt europarlamentaarikko Tarja Cronberg. – Suomesta voi tulla johtava luomumaa niin imagoltaan, tutkimukseltaan kuin tuotannoltaan. Tällä hetkellä kulutus kasvaa voimakkaasti ja kauppaketjut ovat heränneet, totesi Cronberg puhuessaan syyskuun toisella viikolla Euroopan Vihreiden kesäyliopistossa Frankfurt am Oderissa. Lue lisää »

Luomun kestävyysjulkaisu vauhdittaa keskustelua

Asumisen ja liikkumisen lisäksi ruoka on yksi suurimmista ympäristön kuormittajista ihmisten arkipäivän elämässä. Se tiedostetaan jo, että maataloutemme ei ole kestävällä pohjalla, vaan kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa ympäris¬töhaittoja. Siitä, miten ja mihin suuntaan maataloutta tulisi kehittää, ei kuitenkaan olla yksimielisiä. Luomunäkökulmaa keskusteluun tuo Marja Nuoran laatima keskustelupaperi Luomu ja kestävä kehitys. Lue lisää »

Voidaanko maailman ihmiset ruokkia ilman luomumaataloutta?

Maailman kasvavan väestön kestävään ruokkimiseen ei riitä, että tuotamme enemmän ruokaa, vaan menetelmien on muututtava kestävämmiksi, jotta voisimme ruokkia maailman väestön tulevaisuudessa, sanoo MTT:n erikoistutkija Helena Kahiluoto.

Vuoteen 2050 mennessä maailman väestö on laskelmien mukaan kasvanut yhdeksään miljardiin, ja ruokaa pitäisi nykymenolla tuottaa jopa 70 prosenttia enemmän. Samaan aikaan vaaditaan luomutuotannon lisäämistä. Onko tällainen yhtälö mahdollinen? Lue lisää »

Tutkimukset kertovat luomun vahvuuksista (tutkimustiivistelmä)

Turvallisuus, ekologisuus, eettisyys ja terveellisyys ovat luomun valtteja. Monien mielestä luomu myös maistuu tavanomaista paremmalle, mutta tämä on jäänyt tutkimukselta todistamatta.

Jaakko Nuutila on käynyt läpi suuren joukon viime vuosina tehtyjä luomuun liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksista selviää mitä ominaisuuksia kuluttajat liittävät luomuun. Näiden ominaisuuksien tunnistamisen jälkeen Nuutila on selvittänyt, mitä tutkimukset kertovat niiden toteutumisesta luomussa. Lue lisää »

Ihmisvirtsa ja puuntuhka soveltuvat hyvin punajuuren lannoitteeksi

Kuopion yliopiston tutkimuksessa todettiin, että ihmisvirtsa ja puuntuhka soveltuvat hyvin punajuuren lannoitteeksi. Niiden käyttö kasvatti punajuurisatoa jopa enemmän kuin väkilannoitus. Lisäksi punajuurten laatu oli yhtä hyvä kuin väkilannoitettujen kasvien.

Ihmisvirtsa sisältää runsaasti typpeä, fosforia ja kaliumia. Lisäksi nämä aineet ovat kasvien helposti hyödynnettävässä muodossa. Puhdas virtsa sisältää hyvin vähän suolistomikrobeja. Puuntuhka sisältää fosforia, kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia. Virtsan ja puuntuhkan yhdistettyä käyttöä ruokakasvien lannoittamisessa on tutkittu vasta vähän. Kuopion yliopiston tutkimuksessa  arvioitiin virtsa- ja tuhkalannoituksen vaikutuksia punajuurisadon määrään ja sen laatuun. Kemiallista ja mikrobiologista laatua tutkittiin mittaamalla mikrobien ja ravinteiden pitoisuuksia punajuurissa. Lisäksi lannoituksen vaikutusta makuominaisuuksiin tutkittiin aistinvaraisesti. Lue lisää »

Öljyaikakauden huippu maailman öljyntuotannon tulevaisuuden analyysi

Öljyn tuotantoennuste Uppsala ja IEAUppsalan yliopiston tutkijaryhmä kritisoi Kansainvälisen Energiajärjestö IEA:n julkaisemaa World Energy Outlook 2008-raporttia tulevaisuuden öljyntuotantomäärien yliarvioinnista. IEA on OECD-maiden energia-alan asiantuntijajärjestö, jonka ennusteiden perusteella monet valtiot ja organisaatiot tekevät omia tulevaisuuden energiapoliittisia linjauksiaan. Uppsalan tutkijaryhmä ennustaa öljyn tuotannon laskevan nykytasosta vuoteen 2030 mennessä 75 miljoonaan tynnyriin päivässä, kun taas IEA ennustaa tuotannon kasvavan yli 106 miljoonaan tynnyriin. Lue lisää »

Luomuviljely säästää energiaa ja parantaa energiatehokkuutta

Kaksitoistavuotisen kanadalaistutkimuksen mukaan luomuviljely on paras tapa vähentää uusiutumattoman energian kulutusta kasvinviljelyssä. Luomuviljelyssä energiaa kului keskimäärin 50 % tavanomaista viljelyä vähemmän. Luomuviljelyssä myös energiankäytön tehokkuus oli tutkituista tuotantotavoista paras (käytettyä energiayksikköä kohti tuotettu energia). Tavanomainen viljely oli luomuviljelyä tehokkaampaa vain viljelypinta-alaa kohti tuotetun energian määrässä. Lue lisää »

Coop paras kestävän kehityksen edistäjä Ruotsissa

Coop, ICA, Volvo, Arla ja IKEA arvioitiin Ruotsin parhaiksi tuotemerkeiksi ympäristönsuojelun ja sosiaalisen vastuun kannalta. Parhaita sektoreita ovat päivittäistavarakauppa, päivittäistavaroiden valmistajat ja autonvalmistajat. Nämä tulokset käyvät selville Ruotsin suurimmasta tuotemerkkien kestävyystutkimuksesta, Sustainable Brands, jossa kuluttajat saavat arvioida Ruotsin markkinoiden parhaat tuotemerkit kestävän kehityksen kannalta. Lue lisää »

YK:n Global Compact –aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi

Global Compact NordicGlobal Compact on Maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuualoite. Se on YK:n alainen, yrityksille suunnattu aloite, johon liittyessä yritys sitoutuu noudattamaan Global Compactin kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta. Lue lisää »