‘vesiensuojelu’ arkisto

Miten Itämerta rehevöittävät ravinteet saadaan hyötykäyttöön? Ota kantaa 15.4. saakka

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan ravinteiden kierrätyksen ohjelmaa. Sen tavoitteena on, että erityisesti fosfori- ja typpipäästöt Itämereen vähenevät selvästi ja että Itämeren tila olisi hyvä. Kansalaisilta toivotaan Otakantaa.fi -foorumilla näkemyksiä siitä, miten ravinteet saadaan paremmin hyötykäyttöön. Keskustelu on auki 15.4. saakka. Lue lisää »

Luomun kestävyysjulkaisu vauhdittaa keskustelua

Asumisen ja liikkumisen lisäksi ruoka on yksi suurimmista ympäristön kuormittajista ihmisten arkipäivän elämässä. Se tiedostetaan jo, että maataloutemme ei ole kestävällä pohjalla, vaan kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa ympäris¬töhaittoja. Siitä, miten ja mihin suuntaan maataloutta tulisi kehittää, ei kuitenkaan olla yksimielisiä. Luomunäkökulmaa keskusteluun tuo Marja Nuoran laatima keskustelupaperi Luomu ja kestävä kehitys. Lue lisää »

Luomuviljelijät asettavat ympäristötavoitteita luomulle

Luonnonmukaista viljelyä kehitetään jatkuvasti yhä ympäristöystävällisemmäksi. Säädöksiä kehitetään kansainvälisesti ja tuottajat itse kehittävät yhä parempia menetelmiä. Luomuliitto julkaisee nyt ensimmäisen ympäristöstrategiansa, jonka hyväksyi viikonloppuna Luomuliiton syyskokous. Lue lisää »