JaloJäte

Elintarviketjussa on runsaasti vajaahyödynnettyjä jätteitä ja sivuvirtoja. Toisaalta energian ja lannoitteiden hinnat nousevat ja yritykset kohtaavat yhteiskuntavastuuseen ja ympäristönsuojeluun liittyviä velvoitteita. Helena Kahiluoto MTT:ltä kertoi luomupäivässä millaisia ratkaisuja JaloJäte -hanke on hakenut tähän tilanteeseen.

JaloJäte -hankkeen tavoite oli tuottaa yhteiskuntavastuullisia malleja elintarvikeketjun eloperäisten jätteiden ja sivuvirtojen
jalostamiseen energiaksi, kierrätyslannoitteiksi ja jätteenkäsittelypalveluiksi. Hankkeen kohdealueina olivat Etelä-Savo ja Satakunta, mutta tavoitteena oli valtakunnallinen sovellettavuus.

Onko elintarvikeketjun biojalostamotoiminnalla potentiaalia? Millaista tämä toiminta olisi? JaloJäte jakoi tarkastelunsa neljään malliin sen mukaan, että mitä tavoitetta pyritään optimoimaan.  Uusiutumattoman energian korvaaminen, hiilen varastoinnin maksimointi, rehevöitymisen torjunta ja aluetalousvaikutusten maksimointi tuovat kaikki kokonaisuuteen omat näkökulmansa.

Elintarvikeketjun jäte- ja sivuvirtabiomassat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen hillinnässä. Kaikissa tarkastelluissa malleissa löytyi positiivisia ympäristövaikutuksia. Toiminnan käynnistyminen edellyttää uusia toimintamalleja sekä markkinoiden ja yhteiskunnan ohjauksen kehittymistä. Pullonkaulana on kannattavuus.

Verkkoluento: JaloJäte -tutkimus (20 min)

Pelkät diat (pdf 16 s.)

Tulosta