Luomu kasvaa ja luomuvalvonta toimii

Luomuvalvonnalla turvataan kuluttajien luottamusta luomutuotantotapaan ja varmistetaan reilun kilpailun edellytyksiä luomutuotteiden markkinoilla. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran luomuvalvontaraportin 2011 mukaan nämä tavoitteet toteutuvat hyvin myös tilanteessa, jossa luomu kehittyy vauhdilla. Havaittujen säännöstenvastaisuuksien ja annettujen seuraamusten määrissä ei ole suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

Luomun ripeä kehitys näkyy luomuvalvontaan liittyneiden toimijoiden määrän kasvuna. Vuoden 2011 lopussa valvontaan kuului 3 906 maatilaa ja muuta alkutuotannon toimijaa. Elintarvikkeiden valmistuksen valvonnassa oli 487 toimijaa. Erityisen voimakkaasti kasvoivat luomukotieläintilojen (+13 %), elintarvikkeiden valmistajien (+11 %) ja rehunvalmistajien (+33 %) määrät.

Kaikilla luomutiloilla ja -yrityksillä on oma luomusuunnitelma, jonka noudattaminen auttaa täyttämään luomusääntöjen velvoitteet. Suunnitelmien lisäksi kaikille luomutiloille ja -yrityksille tehdään lakisääteinen tarkastuskäynti vähintään kerran vuodessa. Jatkuvan valvonnan ansioista vakavat sääntöjen rikkomukset ja puutteet toiminnassa, esimerkiksi kiellettyjen torjunta-aineiden, lannoitteiden ja raaka-aineiden käyttö, ovat harvinaisia. Pieniä puutteita tarkastuksilla havaitaan kuitenkin runsaasti, mikä näkyy erilaisten kirjallisten huomautusten ja korjauskehotusten suurena määränä.

Luomun perusvaatimukset ja valvonta ovat lainsäädännöllä yhtenäistetty koko EU-alueella.

Luomuvalvontaraportti sisältää muun muassa täsmälliset tiedot erilaisista rikkomustyypeistä ja määristä.

Raportti on luettavissa Eviran internetsivulla osoitteessa:

Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Raportit > Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011

Tulosta