Luomukasvinsuojelun perusteet tautien hallinnassa

Tarttuvat kasvitaudit ovat kasveissa loisivien sienten, bakteerien ja virusten aiheuttamia häiriöitä elintoiminnoissa. Asko Hannukkala MTT:ltä teki LuomuTIETOverkolle tietokortin tarttuvista kasvitaudeista ja niiden hallinnasta.
Kasvitautien aiheuttamia riskejä ei aina tiedosteta tai niitä vähätellään. Tauti huomataan monesti vasta, kun ongelmasta on tullut kestämätön ja vaikeasti poistettava. Kasvintuhoajien aiheuttamilta yllätyksiltä vältytään varmimmin varautumalla pahimpaan.
kuvat ja teksti: Asko Hannukkala

Luomukasvinsuojelun perusteet tautien hallinnassa (tietokortti 8 s.)
Tulosta