Luomumaitotilan peltoviljely – Juvan Muumaa

Juvan Muumaan osakas Anssi Laamanen kertoi LuomuTIETOverkolle peltoviljelyn käytännöistä Muumaan tilalla. Esitys on kuunneltavissa ja katseltavissa alla olevan linkin kautta. Se kestää 47 min.

Anssi Laamanen 11.3.2011: Luomumaitotilan peltoviljely – Juvan Muumaa


Juvan Muumaa Ay on Juvan Kilpolassa sijaitseva kolmen tilan yhteisnavetta, joka on aloittanut toimintansa vuosituhannen vaihteessa.  Osakkaat ovat aloittaneet alkuperäisillä tiloillaan siirtymisen luomuun vuosina 1990, 1995 ja 1997. Tilalla on palkattuja työntekijöitä kaksi navetassa ja yksi pelto- ja ulkotöissä ympäri vuoden.
Lypsylehmiä on 126 ja uudistukseen tarvittava nuorkarja, joten eläimiä on yhteensä 250. Luomumaitoa tuotetaan noin miljoona litraa vuodessa. Maito toimitetaan Juvan Luomu Oy:n meijeriin 10 km päähän navetalta.

Meijerissä valmistetaan useita laatuja luomujogurtteja. Maidon keräilyn tiloilta hoitaa Osuuskunta Maitomaa. Juvan Luomu Oy:n omistavat luomumaidontuottajat. Jalostusmäärä on 2,5 miljoonaa litraa vuodessa.

Tavoitteena rehuomavaraisuus
Peltoa Muumaan osakkailla on yhteensä hallinnassaan noin 420 ha, jossa viljellään apilasäilörehua, herne-vehnä kokoviljaa, rypsiä, puitavaa herne-vehnää ja kauraa karjan rehuksi. Viljelykierrossa tähdätään 100 % omavaraisuuteen. Peltoviljelytyöt tehdään pääasiassa yhteiskoneilla ja osakkaiden sisäisellä urakoinnilla. Osakkaiden pelloillaan viljelemät rehut ja yhtiöön sijoittama työpanos arvotetaan markkinahinnoin. Osa töistä teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla.

Valkuaisomavaraisuuden saavuttamisessa on edelleen haasteita
Viljelyssä olevat pellot eivät nykyisellään sovellu riittävässä määrin valkuaisväkirehukasvien viljelyyn, joten valkuaisväkirehuja myös ostetaan.  Vehnänviljelyyn sopivia maita sen sijaan on, joten tilalta on myyty vehnää.

Luomuvalinta tuo kannattavuutta
Muumaa Ay:n liikevaihto oli vuonna 2009 1,38 miljoonaa euroa.  Tukien osuus liikevaihdosta oli 40 %. Myyntitulot muodostuivat maidon, välitysvasikoiden ja hiehojen myynnistä, teuraseläinten lihasta sekä vehnän myynnistä. Erikseen laskettuna luomutukien ja maidon luomulisän osuus oli 17 % liikevaihdosta.  Luomuvalinnan merkitys on siis suuri. 

Teksti: Brita Suokas

Tulosta