Luomumarkkinoilla 15 prosentin kasvu Itävallassa 2009

Luomuelintarvikkeiden myynti nousi oli 984,5 miljoonaan euroon vuonna 2009 kasvaen noin 15 prosentilla edellisvuodesta. Luomumarkkinat ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun vuoden 2008 hitaan kasvun jälkeen.

Vuoden 2010 alkupuolella myynnin kasvu on jatkunut voimistuen. Eniten kasvaa maidon, jogurtin, juuston ja voin sekä hedelmien ja vihannesten myynti. Luomuelintarvikkeiden myynnin arvon ennakoidaan yltävän vuonna 2010 noin 8 prosenttiin koko elintarvikemyynnin arvosta.

Jakelukanavat Itävallassa 2009

  • Elintarvikemyymälät 67 %
  • Erikoiskaupat 14,2
  • Suoramyynti 7,2
  • Ammattikeittiöt 5,1
  • Vienti 6,7

Itävallassa laajaa on mm luomumaitotuotteiden ja luomusiipikarjan lihan tuotanto. Luomusiipikarjaa tuotettiin 1,3 miljoonaa kpl vuonna 2009. Siipikarjanlihan tuotanto luomuna onkin kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Itävallassa luomuviljelyala oli 383 760 hehtaaria eli 16 prosenttia koko viljelyalasta vuonna 2008. Luomuviljely on edelleen lisääntynyt niin, että ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 luomupeltoalan osuus nousi 20 prosenttiin koko peltoalasta. Näin Itävalta olisi saavuttanut aikoinaan luomun kehittämiselle asetetun 20 prosentin tavoitteen.

Mutta koska luomuelintarvikkeiden kysyntä edelleen kasvaa, tulee luomuviljelyä edelleen lisätä, linjaa Itävallan maatalousministeri Niki Berlakovich.

Marktdaten 2009

Itävallan maaraportti

Teksti: Jukka Rajala

Tulosta