Luomuruokaa Helsingin päiväkoteihin 50 prosenttia vuonna 2015

Helsingin kaupunki aikoo nostaa luomuruoan osuuden päiväkodeissa 50 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Helsinkiä kehitetään suomalaisen ruokakulttuurin edelläkävijäksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuun lopulla Helsingin kaupungin ruokakulttuurityöryhmän ehdotukset, joilla Helsinki pyrkii pienentämään ruokaketjun ekologista jalanjälkeä, elvyttämään tori- ja hallitoimintaa, nostamaan ruoan laatua, korostamaan hyvää makua ja vahvistamaan Helsingin identiteettiä ruokakulttuurin keinoin.

-Helsinkiä aletaan kehittää laatuluokan eurooppalaiseksi ruokakaupungiksi työryhmän ehdotusten mukaisesti, elinkeinojohtaja Eero Holstila sanoo.

Luomu- ja lähiruokaa päiväkoteihin
Ruokakulttuurissa on kysymys arkisista asioista, sillä ruokakulttuuri liittyy läheisesti kaupungin peruspalveluihin. Työryhmä ehdottaa, että luomu- ja lähiruoan osuutta lisätään asteittain Helsingin kaupungin tuottamassa ruokailussa. Muutosta ei voi toteuttaa kerralla, mutta suurena ruoka-aineiden ostajana Helsinki voi myötävaikuttaa tarjonnan lisääntymiseen ja suopeaan hintakehitykseen markkinoilla.

Kaupungin omassa tuotannossa muutos kohdistetaan ensimmäisessä vaiheessa päiväkotilasten ruokailuun, jossa nautitaan 18 000 ateriaa päivässä. Luomuruoka-aineiden osuutta päiväkodeissa esitetään nostettavaksi 50 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Helsingin Tukkutorista kehitetään uusi ja kaikille avoin ruokakulttuurin keskus. Myös muut kaupungin torit ja hallit inventoidaan ja niitä kehitetään toisistaan poikkeaviksi ja houkutteleviksi tiloiksi.

Ruokakulttuuri tapahtumien valttikortiksi
Ruokakulttuurin edistäminen kytketään osaksi World Design Capital Helsinki 2012 -hanketta. Tavoite on, että ruoan ja designin ympärille syntyy yhteisiä Helsingin ruokaidentiteettiä ja ruokaturismia tukevia tapahtumia ja muuta innovointia. Myös paikallinen yritystoiminta voi vahvistaa ruokakulttuuria matkailun, tapahtumien ja designin aloilla.

Lisätietoja

Teksti: Jukka Rajala

Tulosta