Luomusiat ja eläinten hyvinvointi

Sioilla on tarve tonkia ja tutkia ympäristöään. Luontaisesti siat elävät muutaman lähisukua olevan emakon ja näiden jälkeläisten laumoissa. Varsinkin aikuinen sika hyväksyy huonosti uusia jäseniä laumaan. Emakolla on sisäsyntyinen tarve tehdä pesä.

Virikkeet ja kuivitus parantavat sian hyvinvointia. Sian sosiaalinen käyttäytyminen vaatii tilaa, samoin kuin pesänrakennus. Luonnonmukaiseen sikatuotantoon kuuluvat vaatimukset virikkeistä ja lisätilasta tavanomaiseen tuotantoon nähden.

Kotieläintieteen hyvinvoinnin professori Anna Valros kertoi LuomuTIETOverkon sikakurssilla tutkimustuloksia käyttäytymistarpeista, hyvinvoinnista ja niiden huomioimisesta tuotannossa. Esitys on nyt saatavilla multimediamuodossa.
Valrosin päätutkimuseläin on sika. Lihasikojen hyvinvointi, hännänpurenta ja virikkeet ovat hänen tutkimusaiheitaan. Esityksessä hän määrittelee eläinten hyvinvointia yleensä, ja tarkastelee sitten sikojen hyvinvointia, käyttäytymistarpeita ja näiden huomioimista tuotannossa. Lopuksi Valros kysyy kuinka luomusika voi.

Virikkeet ja kuivikkeet mm. vähentävät hännänpurentaa, tappeluita, emakoiden makuuhaavoja ja porsaiden polvihaavaumia. Ne myös lisäävät makuumukavuutta ja parantavat mahdollisuuksia lämmönsäätelyyn. Pesäntekomahdollisuuksien rajoittaminen mm. pitkittää porsimista, lisää kuolleena syntyneiden porsaiden määrää ja saa emakot hoitamaan porsaitaan huonommin.

Luomusäädökset asettavat sikojen hyvinvoinnin minimitason paremmaksi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Ulkoilu, karkearehu, kuivikkeet, vapaa porsiminen sekä lisätila parantavat hyvinvointia. Viime kädessä hyvinvointi on kuitenkin tuottajan varassa.

Luomu voi myös lisätä riskejä. Ulkoilu saattaa altistaa loistartunnalle ja pitkä imetys voi laihduttaa emakkoa liikaa. Eläinaines on jalostettu mm. tuottamaan isoja pahnueita, kasvamaan nopeasti ja syömään korkearavintoarvoista rehua. Nämä sikojen ominaisuudet ovat luomutuotannossa erityisiä haasteita.

Anna Valros 6.4.2011: Luomusiat ja eläinten hyvinvointi (51 min)

Tulosta