Luomututkimusaiheet tärkeysjärjestykseen EU:ssa

TP Organics priorisoi luomututkimusaiheet EU:n 7. puiteohjelmahakua varten.  TP Organics on euroopanlaatuinen luomualan tutkijaverkosto, joka on laatinut luomualalle luomututkimusohjelman.

TP Organics sai pyynnön asettaa tutkimusaiheet tärkeysjärjestykseen 7. EU:n puiteohjelmahakua varten. Jotta todelliset tutkimustarpeet saataisiin selville, TP Organics järjesti heinä-syyskuussa julkisen kuulemisen tutkimustarpeista jäsentensä ja luomutoimijoiden parissa. Kuulemisessa esiinnousseet tutkimusaiheet on nyt listattu.

Tärkeiksi tutkimusaiheiksi nousivat mm
  – luomutuotannon vaikutus ruokaturvaa ja sosiaaliseen kestävyyteen,
  – luomuviljelyn sekä luomukotieläintuotannon vaikutus ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin
    sekä ekosysteemipalveluiden hyödyntämiseen,
  – kasvinsuojelu ja eläinten terveydenhoito,
  – luomukalankasvatus,
  – luomuruuan laatu ja vaikutus erityisesti lasten allergioihin ja terveyteen,
  – laadunmääritysmenetelmien kehittäminen,
  – jatkojalostusmenetelmien kehittäminen luonnonmukaisemmiksi.

Kiireellisimmät luomututkimusaiheet löytyvät täältä

TPOrganics tutkimussivusto

Teksti: Jukka Rajala

Tulosta