Luomuviljely säästää energiaa

Viljelyn suurin energiasyöppö ovat keinolannoitteet. Tästä syystä luomuviljely pärjää energiansäästössä hyvin. Erään tutkimuksen mukaan luomu käyttää lähes puolet tavanomaista vähemmän energiaa Suomessa tuotettua ruiskiloa kohti (Sinkkonen 2001). Energiaa voidaan säästä muualtakin kuin lannoitteista ja myös energiantuotannossa on monia mahdollisuuksia.
Tutkija ja luomuviljelijä Timo Lötjönen MTT:ltä jäsensi LuomuTIETOverkolle luomutilojen energiankäyttöä ja –tuotantoa. Hän tarkasteli sekä nykyistä tilannetta että tuotannon kehittämisen mahdollisuuksia.
Luomutilojen energiankäyttöä ja –tuotantoa käsittelevä esitys jakaantuu viiteen osaan.
I Johdanto (12 min)
Lötjönen järjestää uusiutumattoman energian säästämisen tapoja helpoimmasta vaikeimpaan. Asetelma toki vaihtelee tiloittain, mutta yleisesti ottaen ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja biologisen typensidonnan hyväksikäytön lisääminen ovat melko helppoja ja taloudellisesti kannattavia toteutettavia. Haastavimmasta päästä on oma sähkön- ja liikennepolttoaineiden tuotanto.
II Energiankäyttö ja –säästö peltoviljelyssä (35 min)
Tavanomaisessa peltoviljelyssä helposti yli puolet käytetystä energiasta kuluu lannoitteiden valmistamiseen. Tästä syystä luomuviljelyllä on energiansäästössä etulyöntiasema. Satovaihtelut voivat olla luomussa suurempia, ja ne vaikuttavat tuotekilokohtaiseen energiankulutukseen. Lannoitteiden lisäksi myös mm. viljan kuivaus vie paljon energiaa. Yleisesti ottaen tavanomaisessa viljelyssä voidaan luomua helpommin vähentää muokkausta ja siihen liittyvää energiankulutusta. Toimiva viljelykierto ja maan hyvä kasvukunto vähentävät muokkaustarvetta. Muokkaus myös kuluttaa sitä enemmän energiaa mitä tiiviimpää maa on. Koneet ja niiden käyttötapa vaikuttavat polttoaineen kulutukseen.
III Viljan kuivaus (34 min)
Viljan kuivaukseen kuluu energiaa noin puolet siitä mitä peltotyökoneiden käyttöön. Märkänä syksynä molemmat vievät suurin piirtein saman verran energiaa. Kuivauksen kustannuksista suurin on kuivuri-investointi. Eniten kustannuksia ja energiankäyttöä voidaan vähentää, jos pystytään käyttämään tuoreviljaa rehuna omalla tai yhteistyökumppanien tiloilla. Kuivauksen tekniikoilla ja käytännöillä voidaan säästää myös. Kallista ja ilmastolle haitallista öljyä voidaan korvata muilla polttoaineilla. Lötjönen käy esityksessään läpi kuivurin lämmitysjärjestelmän eri vaihtoehtoja.
IV Energiankäyttö ja – säästö eläintuotannossa (7 min)
Jos rehuntuotannon energiankulutusta ei huomioida, niin kotieläintaloudessa luomun ja tavanomaisen tuotannon energiankulutus ovat lähellä toisiaan. Alhaisemmat tuotokset ja päiväkasvut todennäköisesti saavat luomun kuluttamaan energiaa tavanomaista enemmän tuotekiloa kohti. Maidon jäähdytys ja lypsykoneiden pesu sekä ilmanvaihto vievät paljon sähköä. Lämmön talteenotto, bioenergian käyttö ja luonnollisen ilmanvaihdon hyödyntäminen tarjoavat kehittämismahdollisuuksia. Sikalassa ja kanalassa sopivilla lämmitysratkaisuilla voidaan säästää energiaa.
V Energiantuotanto luomutiloilla (36 min)
Lämmityksen vaihtaminen biopolttoaineisiin on monesti helppo tapa aloittaa. Viljan kuivauksesta luopumista kannattaa tutkia. Mahdollinen sähköntuotanto tuottaa aina hukkalämpöä hyödynnettäväksi. Uusiutuvan energian hyödyntäminen on suurten laiteinvestointien jälkeen halpaa. Lötjönen tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja energiantuotantoon sekä energiakasvien viljelyyn. Energiainvestointeihin saa avustuksia. Alkajaisiksi kannattaa teettää energiasuunnitelma tai energiakatselmus. Energiayrittäjyys voi olla mielenkiintoinen sivu- tai päätoimi maatilalle.
Tulosta