Luomuviljan markkinakatsaus syyskuu 2010

Luomuviljan hinnan nousu maltillista
Luomuviljan hinta on noussut tämän alkusyksyn aikana hitaammin kuin tavanomaisen viljan hinta (pl kaura). Normaalisti luomuviljan hinta on ollut noin 30 % parempi kuin tavanomaisen viljan. Hintakehitykseen vaikuttavat viime kevättalvella tehdyt tuotantosopimukset sekä markkinoilla liikkuvan viljan ja sitä kautta kilpailun vähäisyys.

Luomuviljan hinta on seurannut tavanomaisen viljan hintaa viiveellä. Tällä hetkellä on jo nähtävissä ensimmäisiä merkkejä tavanomaisen viljan hintapiikin tasoittumisesta. Se miten kyseinen hinnan nousu vaikuttaa luomuviljaan jää nähtäväksi.

Odotettavissa on, että luomuviljan hinta erottuu tavanomaisesta viimeistään tulevan vuoden keväällä, jolloin ketjussa tehdään uusia luomuviljan ja sen jatkojalosteiden myyntisopimuksia. Viljelijän kannattaa valita jatkossa sopimuksia, jossa hän voi itse vaikuttaa viljan hinnan muodostumiseen. Tuotantosopimuksia tehtäessä kannattaa käyttää harkintaa, sillä sopimukset perustuvat yleensä myytäviin tonneihin, ei tuotannossa oleviin hehtaareihin. Sopimuksia tehtäessä on huomioitava myös sadon vuosittainen vaihtelu. Suositeltavaa on, että viljan markkinointi perustuu suunnitelmaan ja että vähintään puolesta sadosta on sopimuksia, mielellään kahdesta kolmasosasta.

Vaikka luomuvilja ei vielä tällä hetkellä merkittävästi vaihdakaan omistajaa markkinoilla, hyvälaatuiselle tavaralle löytyy aina ostaja. Vehnän valkuainen on tänä syksynä ollut korkea 14-15 % ja siitä maksetaan lisähintaa. Vastaavasti kaura on kevyttä, mutta vielä 50 hehtolitran painoista kauraa otetaan vastaan. Heikompilaatuisesta kaurasta ei juuri saa rehukauraa parempaa hintaa.

Viljan ennakkonäytetietojen toimittaminen on vielä kesken, joten lopullista sadon kokonaismäärää ei ole vielä saatavilla. Toivottavaa onkin, että ennakkonäytteitä ja määrätietoja toimitetaan ostajille mahdollisimman pian.

Kotimaan markkinahinnat syyskuun lopussa 2010
Hinta eur /tn 30.09.2010. Suomessa toimitettuna vastaanottopisteeseen, alv 0

Herne 300 /tn
Härkäpapu 310 /tn
Rypsi 500-600 /tn
Elintarvikekaura 190 /tn
Myllyvehnä 230 /tn
Ruis 200–240 /tn
Elintarvike ohra 190 /tn

Hinnoissa ei ole huomioitu sopimus- tai laatulisiä ja valkuaishinnoittelua.

Valkuaiskasvien ja rypsin markkinat odottavat
Valkuaiskasvien ja rypsin markkinat ovat tällä hetkellä odottavat. Valkuaiskasvien ja rypsin viljely ei onnistunut viime kasvukaudella yhtä hyvin kuin aiemmin. Sadot jäivät normaalia huomattavasti alhaisemmiksi. Huoli onkin peltoalan pysymisestä valkuaiskasvien ja rypsin tuotannossa. Helteen ja kuivuuden vaikutus näkyi viljoja selkeämmin valkuaiskasvien ja rypsin viljelyssä. Valkuaiskasvien ja rypsin ostajat muistuttavatkin, ettei yhden vuoden tuloksista kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Valkuaiskasvit ja rypsi sopivat erittäin hyvin luomun viljelykiertoon. Suositeltavaa onkin, että ne jotka jo pohtivat seuraavaa kasvukautta ottaisivat huomioon valkuaiskasvit ja rypsin tulevalla kasvukaudella. Valkuaiskasveille ja rypsille on Suomessa jatkuvasti kysyntää ja normaalioloissa niistä saa kohtuuhyvän sadon.

Tulevan vuoden viljelysuunnitteluun vaikuttaa, omien peltojen kasvukunto. Monipuolisen viljelykierron avulla vähennetään sekä sato- että hintariskejä ja viljelysuunnitelmaan on hyvä tehdä tarkennukset kevään markkinatilanteen mukaan.

www.vyr.fi

Tulosta