Maan eloperäinen aines ja biologinen aktiivisuus

Laaja juuristo saa riittävästi ravinteita vähemmällä lannoituksellan mm maan rakenteesta.Maan eloperäinen aines ja biologinen aktiivisuus ovat tärkeitä maan kasvukuntoon vaikuttavia ominaisuuksia. Jukka Rajalan LuomuTIETOverkolle laadimassa diaesityksessä käsitellään aihetta monipuolisesti.

Miten maan kasvukunto on riippuvainen maan eloperäisestä aineesta sekä biologisesta aktiivisuudesta? Miten ruokamultakerros eroaa pohjamaasta?
Miten viljavuuden määritelmät liittyvät eloperäiseen ainekseen ja biologiseen aktiivisuuteen?
Mitä vaikutuksia eloperäisella aineksella on maan kasvukuntoon?
Mitä vaikutuksia biologisella aktiivisuudella on maan kasvukuntoon?
Miten maan eloperäinen aines ja biologinen aktiivisuus vaikuttavat ravinnetalouteen?

Erikoissuunnittelija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista käsittelee näitä kysymyksiä  laatimassaan diaesityksessä. 

Diaesitys:
Rajala J. Maan eloperäinen aines ja biologinen aktiivisuus. Osa 1  (pdf),  55 diaa

Rajala J. Maan eloperäinen aines ja biologinen aktiivisuus. Osa 2  (pdf),  38 diaa

Tulosta